Aktuelt

Permisjon

05. desember 2014

Permisjon søkes på eget skjema. Kontaktlærer innvilger permisjoner for enkeltdager. Rektor innvilger permisjoner for to dager eller flere.

For at fravær som skyldes innvilget permisjon skal kunne kreves ikke ført på vitnemålet, må fraværet være av minst en dags varighet. Man kan søke om at fravær ikke føres på vitnemålet ved søknad om permisjon eller i etterkant på eget skjema.

Søknad om fritak fra føring av fravær på vitnemål

05. desember 2014

Du skal bruke skjemaet om du skal søke om fritak fra føring av fravær på vitnemål.

Permisjonssøknad

04. mars 2014

Du skal bruke skjemaet om du skal søke fri for eleven en eller flere skoledager.