Aktuelt

Permisjonssøknad

07. mars 2014

Du skal bruke skjemaet om du skal søke fri for eleven i mer enn en skoledag. Søknad om fri en dag kan rettes direkte til kontaktlærer.

Permisjon

07. mars 2014

Permisjoner for enkeltdager søkes til kontaktlærer. Permisjoner utover dette søkes på eget skjema og innvilges av rektor.