Aktuelt

Permisjon

07. april 2017

Permisjoner for enkeltdager søkes til kontaktlærer. Permisjoner utover dette søkes på eget skjema og innvilges av rektor.

Skjema for søknad om permisjon

07. april 2017

Du skal bruke skjemaet om du skal søke fri for eleven i mer enn en skoledag. Søknad om fri en dag kan rettes direkte til kontaktlærer.