Organisasjonskart

Malvik kommune er organisert etter en to-nivåmodell med rådmannsnivå og tjenestenivå.


Organisasjonskart administrasjon.png

Rådmannsfunksjonen

Rådmannen med stab, kommuneoverlege, støtte, service, organisasjonssjef, økonomisjef og kommunalsjefer.

Virksomhetene

Organisasjonen har 20 virksomheter fordelt på fagområdene Helse og velferd, Oppvekst og kultur, Teknisk og drift. Virksomhetene rapporterer til kommunalsjefene.

Støttefunksjonene er organisert i en organisasjonsavdeling og rapporterer til organisasjonssjefen.
Støttefunksjonene er en servicefunksjon for virksomhetene.

Rådmannens strategiske lederteam

 

 

Tips en venn Skriv ut