Administrativ organisering i Malvik kommune

Malvik kommune er organisert etter en to-nivåmodell med rådmannsnivå og 16 virksomheter fordelt på seks tjenesteområder. Malvik kommune som organisasjon har et overordnet ansvar for at alle mål og veivalg i kommuneplanens samfunnsdel ivaretas. I forlengelsen av dette er det avgjørende at organisasjonen fortløpende utvikler seg. Organisasjonen skal gjenspeile samfunnets mangfold, og i bunnen av dette ligger verdiene Åpen-Nyskapende -Samhandlende. Malvik kommune omfatter i denne sammenheng både folkevalgte, rådmann og alle ansatte.

Tips en venn Skriv ut