Oppmåling

Kart og oppmåling

Kart- og oppmålingskontoret har som hovedoppgave å tilby tjenester innenfor kart og eiendomsdata. Kontoret har ansvar for forvaltning og utvikling av kommunens geografiske informasjonssystem (GIS) og skal sørge for at det kommunale kartgrunnlaget gir et godt nok grunnlag for saksbehandling som trenger stedfestet informasjon.

 

Avdelingen utfører bl.a. følgende oppgaver:

  • Deling av grunneiendom
  • Grensejustering
  • Grensepåvisning
  • Sammenføying av eiendommer
  • Seksjonering
  • Diverse oppmålingstekniske tjenester
  • Adressering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut