Om kulturskolen

Kulturskolens mål:

• Det skal være rom for alle som ønsker et tilbud i kulturskolen

• Å gi barn og ungdom et godt faglig tilbud innen musikk, dans, teater og bilde

• Å støtte grunnskolens undervisning i musikkfag

• Å støtte de frivillige kulturaktiviteter som foregår i Malvik kommune

Undervisning

God undervisning forutsetter at eleven møter godt forberedt, og kommer til alle timer. Undervisninga kan foregå både i grupper og som enkelttimer. I gruppe vil eleven bli plassert sammen med andre elever på samme alder og nivå. Av praktiske grunner kan dette variere litt, alt etter hvor undervisningen foregår og elevsammensetning. 

Undervisninga består av: 

• Opplæring i den enkelte kunstfaglige disiplin - både individuelt, i grupper og i samspill

• Vedlikehold av instrumenter og utstyr

• Konserter, forestillinger og utstillinger

• Relevante opplevelser som konserter, forestillinger, utstillinger og omvisninger hos institusjoner utenfor kulturskolen

De fleste musikkelever vil i løpet av året få tilbud om samspill. For band er samspillperioden på 5 uker, mens elever på blåseinstrumenter kan forvente at 4 uker av undervisningsåret forbeholdes samspill. I samspills- og prosjektperioder vil man måtte avvike fra ordinær timeplan. 
Vi vil også legge vekt på tverrfaglig samarbeid i løpet av skoleåret.  

Undervisningstid og -sted

Kulturskolen følger skoleruta for grunnskolen. Vi har imidlertid ikke undervisning første og siste uke i skoleåret. Tidspunkt for undervisninga for den enkelte elev/gruppe fastsettes av våre lærere i begynnelsen av hvert skoleår. Elevene får beskjed om første undervisningstime. Vi vil så langt råd er imøtekomme søkerens ønsker om tidspunkt for undervisning. Vi må imidlertid også ta hensyn til lærernes arbeidstider og gode gruppesammensetninger.

Undervisninga legges i hovedsak til våre lokaler i Ytre Malvik Samfunnshus. Noe undervisning foregår også i Bruket kulturhus og på grunnskolene i kommunen. 

Instrument, instrumentleie og materiellkostnader

Alle søkere til kulturskolen må regne med å bruke eget instrument i undervisningen. Vi har et antall begrenset  instrumenter til utleie, og vil  prioritere nye elever til disse. Elever som leier instrument av kulturskolen betaler instrumentavgift på 100,-/200,- kr pr semester avhengig av instrumentkostnad. Leietaker er ansvarlig for instrumentet, og må dekke reparasjoner som ikke kan tilskrives naturlig slitasje. Notestativ og annet utstyr skal være med til timene. Utgifter til undervisningsmateriell kommer i tillegg til elevavgiften. 

Tips en venn Skriv ut