Om kulturskolen

Kulturskolen har pr i dag 300 elever og 16 ansatte.    Våre kontorlokaler er på Ytre Malvik samfunnshus.

Kulturskolens mål:

• Det skal være rom for alle som ønsker et tilbud i kulturskolen

• Vi skal gi barn og ungdom et godt faglig tilbud innen musikk, dans, teater og bilde

• Vi skal støtte grunnskolens undervisning i musikkfag

• Vi skal støtte de frivillige kulturaktiviteter som foregår i Malvik kommune

Undervisning

 

Undervisninga består av: 

• Opplæring i den enkelte kunstfaglige disiplin - både individuelt, i grupper og i samspill

• Opplæring i vedlikehold av instrumenter og utstyr

• Deltakelse på konserter, forestillinger og utstillinger

• Relevante opplevelser som konserter, forestillinger, utstillinger og omvisninger hos institusjoner utenfor kulturskolen

God undervisning forutsetter at eleven møter godt forberedt, og kommer til alle timer.  De fleste musikkelever vil i løpet av året få tilbud om samspill.  I samspills-og prosjektperioder vil man måtte avvike fra ordinær timeplan.  Vi vil også legge vekt på tverrfaglig samarbeid i løpet av skoleåret.

Kulturskolen følger skoleruta for grunnskolen.  Vi har imidlertid ikke undervisning første og siste uke i skoleåret.  Tidspunkt for undervisninga for den enkelte elev/gruppe fastsettes av våre lærere i begynnelsen av hvert skoleår.  Elevene får beskjed om første undervisningstime.

Instrument, instrumentleie og materiellkostnader

Alle søkere til kulturskolen må regne med å bruke eget instrument i undervisningen. Vi har et antall begrenset  instrumenter til utleie, og vil  prioritere nye elever til disse. Elever som leier instrument av kulturskolen betaler instrumentavgift hvert semester avhengig av instrumentkostnad. Leietaker er ansvarlig for instrumentet, og må dekke reparasjoner som ikke kan tilskrives naturlig slitasje. Notestativ og annet utstyr skal være med til timene. Utgifter til undervisningsmateriell kommer i tillegg til elevavgiften, som noter, strenger, munnstykker o.l. 

Hva kan du forvente av kulturskolen:

 • Godt kvalifiserte lærere som setter eleven i sentrum.
   
 • Et opplæringstilbud preget av kvalitet og variasjon, tilpasset den enkelte elev.
    
 • Dersom en elev mister 2 undervisningstimer eller mer, vil man få et tilbud i forhold til den tiden som er gått tapt (utover 2 timer).

Dette forventer vi av deg:

 • Eleven møter presis og godt forberedt til undervisninga.
   
 • Fravær fra undervisninga meldes på sms direkte til lærer. Ved fravær uten melding mer enn 3 ganger, kan du miste elevplassen din.
   
 • Ny adresse, e-post eller telefon? Logg inn i SpeedAdmin og oppdater informasjonen. Vi er avhengig av å nå dere dersom vi skal kunne yte god service.
   
 • Sjekk e-post og SpeedAdmin jevnlig.
   
 • Tilbakemeldinger ønsker vi, både på det som fungerer godt og det som må/ bør forandres!
Tips en venn Skriv ut