Om kommunen

I Malvik kommune skal det være godt å leve. Her i kommunen bor 13.812 mennesker (pr. første kvartal 2017) og kommunen er i sterk vekst. Innbyggere i Malvik skal ha muligheten til å leve det gode liv. Vi vet at våre innbyggere setter pris på god tilgang til friluftsområder, natur – og kulturopplevelser, og tettstedene byr på et variert kulturliv og flotte naturopplevelser både langs sjøen og i marka.

Malvik kommune en del av et regionalt arbeidsliv og vi har ca. 770 årsverk. Malvik kommune tilbyr mange muligheter for karriere innenfor mange fagområder. Den korte avstanden til nærliggende byer og steder gjør at Malvik har mange ansatte som pendler både til å fra kommunen for å jobbe. Malvik kommune ligger i Sør-Trøndelag fylke på sørsiden av Trondheimsfjorden. Kommunen grenser mot kommunene Trondheim, Klæbu, Selbu og Stjørdal

Kommunefakta om Malvik - befolkning, helse/levekår, utdanning, arbeid og kommuneøkonomi (Statistisk sentralbyrå) 

Geografi:

  • Samlet areal: 168 km2
  • Jordbruksareal: 14 km2
  • Skog: 124 km2
  • Ferskvann: 7 km2
  • Kystlinje: 24 km
  • Høyeste punkt: ca. 625 m.o.h. (lia opp mot Vennafjellet)
  • Grensepunkt med kommunene Selbu, Klæbu, Trondheim: Hevillen ca 412 m.o.h.

Kontaktinformasjon