Illustrasjonsbilde av to gutter. Den ene har sparkesykkel, og den andre har sykkel.

Barnehage - ofte stilte spørsmål

Jeg trenger barnehageplass. Hva gjør jeg?

Søknaden finner du her. I hovedopptaket, som har søknadsfrist 1. mars, fordeles plasser som blir ledige i august. Det er også mulig å søke plasser som blir ledige i løpet av året (løpende opptak). Ønsker du startdato før august og sender inn søknad før 1. mars, er du med på både hovedopptaket og løpende opptak.

Kan jeg søke barnehageplass før jeg har fått personnummer til barnet?

Ja, det kan du. Hvis du ikke har personnummer må  du skrive ut søknaden og fylle ut manuelt. Send søknaden din til

 

Malvik kommune

Postboks 140

7551 Hommelvik

Vi flytter til Malvik etter hovedopptaket 1.mars, hvordan søker jeg da?

Send søknad på vanlig måte. Dere må ha bostedsadresse i Malvik 1. august. Søk før 1. mars for å bli med på hovedopptaket. Ved tildeling av plass, sjekker vi adressen deres opp mot folkeregisteret.

Jeg har sendt inn søknad til løpende opptak. Må jeg da søke igjen til hovedopptaket?

Søker du mellom 1. januar og 1. mars, så er du med på hovedopptaket. Søker du utenom denne perioden, kommer søknaden din med på løpende opptak.

Når kan jeg søke barnehageplass?

Du kan søke barnehageplass gjennom hele året. I hovedopptaket fordeles plasser som blir ledige i august. Frist for å søke barnehageplass i hovedopptaket er 1. mars. Plasser som blir ledige i løpet av året fylles opp umiddelbart gjennom såkalt løpende opptak.

Hva er hovedopptak og hva er løpende opptak?

I hovedopptaket fordeles barnehageplasser som blir ledige i august. Da blir det mange ledige plasser fordi de største barnehagebarna begynner på skolen. Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.

I det løpende opptaket fordeles barnehageplasser som blir ledige ellers i året. 

Når får jeg svar på søknaden om barnehageplass?

Ved hovedopptaket får du svar fra oss i månedsskiftet april/mai. Svar utenom denne perioden får du fortløpende.

Hvem har rett til barnehageplass?

Plass i de kommunale barnehagene blir bare gitt til barn bosatt i Malvik, eller

til de som har dokumentert adresse i Malvik fra 1. august. Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass.

Hvem har rett til prioritet ved opptak i barnehage?

Prioritert ved opptak § 13: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Hvor mange barnehager kan jeg søke?

Du kan sette opp inntil tre barnehager i søknaden din.

Hva gjør jeg om jeg ønsker å endre søknaden?

Da må du sende inn en ny søknad. Søknaden finner du her. Den nye søknaden erstatter den du har sendt inn tidligere. Så lenge søknadene er sendt inn samme år, beholdes søknadsdatoen. Den tidligere søknaden blir slettet. 

Hvordan kan jeg klage ved avslag på søknad?

Avslag i hovedopptak gir klagerett. Du har også klagerett dersom du ikke får plass i barnehagen på ditt 1. eller 2. valg i søknaden.

Utenom hovedopptak er det klagerett ved avslag for søkere med prioritet etter barnehageloven §13.

(Søknad om barnehageplass omfattes av barnehageloven med følgende forskrift: Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.) 

Når har jeg krav på inntektsgradert foreldrebetaling?

Du finner informasjon i vår informasjonsbrosjyre.

Når har jeg krav på økonomisk moderasjon?

Du finner informasjon her.

Kan jeg søke overføring når jeg flytter fra en annen kommune til Malvik?

Nei. Overføring gjelder kun innad i kommunen.

Hva gjør jeg om jeg ønsker å søke om overflytting innen barnehagene i Malvik?

Dere kan søke om overflytting innen barnehagene i Malvik kommune. Bruk da samme søknadsskjema som til hovedopptaket. Husk at søknad om bytte er bindende.

Jeg ønsker å øke eller redusere barnehageplassen

Barnehagene bestemmer selv om det er mulig å øke eller redusere plassen.

Tips en venn Skriv ut