Bilde av jente som sitter på en huske og smiler

Malvik kommune har tre ulike moderasjonstyper for barnehage, disse gjelder både kommunale og private barnehager.

Økonomisk moderasjon

Det gis 25 % moderasjon på økonomisk grunnlag. Ved vurdering av søknaden følges sosialtjenestens retningslinjer for livsopphold.

Du finner skjema her

Inntektsgradert foreldrebetaling

Har du/dere en samlet bruttoinntekt på kr. 500.500,- eller mindre, kan du søke om innteksbasert foreldrebetaling.

Ingen skal betale mer enn 6% av brutto inntekt i barnehageutgifter.

Du finner skjema her

Du må legge ved årets skattemelding som dokumentasjon.

20 timer gratis kjernetid for 3-, 4-, og 5-åringer og barn med utsatt skolestart

Har du/dere en samlet bruttoinntekt på kr. 417.000,- eller lavere, kan du søke 20 timer gratis kjernetid.

Du finner skjema her

Ingen av søknadene har tilbakevirkende kraft. Det er 1 måneds behandlingstid etter mottatt søknad. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.
Du må legge ved årets skattemelding som dokumentasjon.