Økonomisk moderasjon innen barnehage

Malvik kommune har 3 ulike moderasjonstyper for barnehage

Ordningene gjelder både kommunale og private barnehager

Økonomisk moderasjon

Det gis 25 % moderasjon på økonomisk grunnlag. Ved vurdering av søknaden følges sosialtjenestens retningslinjer for livsopphold.

Du finner skjema her

Inntektsgradert foreldrebetaling

Har du/dere en samlet bruttoinntekt på kr. 472 000 eller mindre, kan du søke om innteksbasert foreldrebetaling.

Ingen skal betale mer enn 6% av brutto inntekt i barnehageutgifter.

Du finner skjema her

20 timer gratis kjernetid for 4-5-åringer og barn med utstatt skolestart

Har du/dere en samlet bruttoinntekt på kr. 405 000 eller mindre, kan du søke 20 timer gratis kjernetid.

Du finner skjema her

Ingen av søknadene har tilbakevirkende kraft. Det er 1 måneds behandlingstid etter mottatt søknad. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.

Tips en venn Skriv ut