English A A A A A
E6 Ingress 3

Ny reguleringsplan for E6 Leistad - Helltunnelen

Nye veier AS har levert nytt forslag til reguleringsplan E6 Leistad - Helltunnelen, PlanID 201803. Planen skal til første gangs politisk behandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) i august/september 2019. Deretter sendes planen på høring.

Hensikten med planen

Planen er en endring av reguleringsplan 201307 E6 Ranheim - Værnes, delstrekning Væretunnelen - Helltunnelen (vedtatt 20. juni 2016). Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for utbygging av E6 med en linjeføring som er dimensjonert for fart opp til fartsgrense 110 km/t på strekningen Væretunnelen - Helltunnelen. I gjeldende reguleringsplan er linjeføringen dimensjonert etter fartsgrense 90 km/t. Økning av fartsgrenser krever justering av kurvatur og tverrsnittet for å ivareta trafikksikkerhet ved høyere fart. Dette påvirker sidearealer, terrengtilpasninger og behov for stabiliserende tiltak. Rigg- og anleggsområder tilpasses de øvrige endringer. (Utdrag fra planbeskrivelsen).

Trafikkomlegging og vegalternativer Hommelvik

Tips en venn Skriv ut