Søker du byggetiltak, trenger du naboliste.

Her bestiller du naboliste

Før du sender inn byggesøknad, må du varsle naboer og gjenboere. Listen gir oversikt over naboeiendommer og gjenboereiendommer (eiendommer med innsyn til din eiendom). Tips en venn Skriv ut