Folkemøte

Kommuneplanen i Malvik skal revideres, og frist for innspill er 30.04.2017

Nå planlegges framtidens Malvik - er du med på idédugnaden?

Er du opptatt av hvordan Malvik skal utvikle seg i framtiden? Vil du være med å påvirke hvilken retning vi går i? Da ønsker vi deg hjertelig velkommen som deltaker på våre folkemøter, og kom gjerne med skriftlige innspill til kommuneplanen.

Du kan komme med skriftlige innspill til postmottak@malvik.kommune.no, og du kan delta på våre folkemøter. Ved innspill til arealdelen må mal for innspill på kommunens hjemmeside benyttes.

Oversikt over folkemøtene

  • Onsdag 29. mars er temaet innhold i samfunnsdelen.
    Innledning ved Odd Inge Mjøen, prosjektleder og kommende fylkesrådmann for Trøndelag fylkeskommune.
  • Torsdag 30. mars er temaet innhold i arealdelen. Innledning ved Vegard Hagerup, overarkitekt ved avdeling Regional utvikling, areal og miljø i Sør-Trøndelag fylkeskommune.
  • Torsdag 06. april er temaet det samme som torsdag 30. mars. Innledning ved Vegard Hagerup, overarkitekt ved avdeling Regional utvikling, areal og miljø i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Alle folkemøtene holdes i Messebygget på Midtsandtangen kl. 18.30 til ca. kl. 21.30.

Hvorfor bør du delta?

Kommuneplanen er overordnet de andre planene våre. Den setter rammer og bestemmer retning og prioriteringer for de mer detaljerte planene.  Dette kan bety noe for din hverdag framover. For eksempel: Hvordan kan Malvik bidra til å oppnå klimamålene? Hvordan kan vi tilpasse oss klimaendringene? I hvilke områder er det viktig å bevare matjorda? Hvor høyt og tett skal vi bygge? Hvordan kan vi legge til rette for økt bruk av kollektivtransport? Hvor skal vi tillate spredt boligbygging og hvordan skal vi tiltrekke oss næringsvirksomhet? Din mening og dine idéer kan bidra til å gjøre planene bedre – velkommen!

Her kan du lese mer om planarbeidet

 

Midtsand messebygg

Tips en venn Skriv ut