Muruvik barnehage AS

Styrer: Trude Jenssen
Adresse: Flatholmvegen 30, 7550 Hommelvik
Tlf: 986 03 095

Adresse til Muruvik barnehage AS, avdeling Nygården: Steinaldervegen 1, 7550 Hommelvik
Tlf: 452 99 902
E-post: trude@muruvikbhg.no
Annen info: 4 avdelinger - 89 plasser
Avd. Nygården: 13 barn i alderen 1-6 år

Se barnehagens hjemmeside her

Tips en venn Skriv ut