Muruvik barnehage as

Styrer: Trude Jenssen
Adresse: Flatholmv. 30, 7550 Hommelvik
Tlf: 98603095
Adresse til Muruvik barnehage as avd. Nygården
Steinaldervegen 1, 7550 Hommelvik
Tlf: 45299902
E-post: trude@muruvikbhg.no
Hjemmeside: www.muruvikbhg.no

Annen info: 4 avdelinger - 89 plasser
Avd. Nygården: 13 barn i alderen 1-6 år

Tips en venn Skriv ut