English A A A A A

Møter, saksdokumenter og innsyn

I denne oversikten finner du oversikt over alle møter i råd og utvalg.

Velger du dato, får du opp saksdokumentene. 

 

2019 Jan  Feb  Mar  April Mai   Juni Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret

28. 25. 25. 29. 27. 17. 15.

2.

30.

*14.

*4.-5.

11.

09.

Formannskapet

16. 13. 12.

02.

11.-12.*

14.

29.*

04. 20. 17. 29. 19.  

Utvalg for areal og samf.planl.

17. 14. 14. 03. 09. 06. 22. 19. 24. 21.  

Utvalg for helse og velferd

  13. 28.   23.      

3.

31.

28.  

Utvalg for oppvekst og kultur

  14. 28.   23.     19. 31. 28.  

Brukerutvalget

                     

Administrasjonsutvalget

16. 13. 12. 02. 14. 04. 20. 17. 29. 19.  

Trafikksikkerhetsutvalget

17. 14. 14. 03. 09. 06. 22. 19      

Kontrollutvalget

  4.    

6.

27.

    16. 28.   2.

Ungdomsrådet

24.

H.vik

28

H.vik

18.

Stj.dal

25.

Vikh.

23.

H.vik

           

Eldrerådet

23.   27.   8. 12.   25.   13. 11.

Klagenemd

16. 13.     14.            

Valgstyret

    12.   27.   20. 10.      

*11.-12.april: Felles samling for formannskapene i Trondheimsregionen.

*29.mai: Strategimøte VR, felles formannskapsmøte.

*14.10 Konstituerende møte

*4. og 5.11 Politikeropplæring (dagtid)

 

Kommunestyret på web-TV

Innsyn i utvalgsdokumenter                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut