logo Miljøfyrtårn

Miljøsertifisering i Malvik kommune

Malvik kommune er en miljøfyrtårnkommune. Miljøfytårn er et nasjonalt sertifiseringsprogram for små og mellomstore virksomheter. Sertifiseringen hjelper bedriftene til å finne fram til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.

Formålet med miljøsertifisering er å øke bevisstheten hos ledelsen og ansatte om virksomhetens miljøbelastning. Det innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen - miljøansvar og lønnsomme miljøvalg i praksis. Innsatsen dokumenteres og samfunnsansvaret synliggjøres.

Når en virksomhet ønsker å bli Miljøfyrtårnsertifisert, oppretter virksomheten en miljøgruppe. En godkjent miljøfyrtårn-konsulent engasjeres som rådgiver og prosessleder. Det stilles generelle krav og spesifikke krav til ulike bransjer.

For å bli Miljøfyrtårnsertifisert engasjeres en uavhengig og godkjent sertifisør. Malvik kommune tildeler ikke sertifisører, men viser til Miljøfyrtårns liste over godkjente sertifisører. Virksomheten velger sertifisør ut i fra listen.

Når virksomheten er Mijløfyrtårnsertifisert, tildeles diplom underskrevet av sertifisør og ordføreren i Malvik kommune som et synlig bevis på at virksomheten tar sitt miljøansvar.

Les mer om miljøsertifiseringen på hjemmesiden til Miljøfyrtårn.

Tips en venn Skriv ut