Miljørapporter

Ville Seppänen

Naturtyper og arter

Biologisk mangfold del1 , Direktoratet for Naturforvaltning, 2003.

Oppfølging av særlig verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag , Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 2005.

Kartlegging av verdifull kulturmark i Mostadmarka, Malvik, NTNU 2007.

Forekomst av vannfugl i ferskvatn i Malvik kommune. Bangjord, S. & Bangjord, G., 2016

Naturtypekartlegging i Malvik kommune, Miljøfaglig utredning AS, 2009.

Naturtypekart Malvik kommune, Miljøfaglig utredning AS, 2011

Tips en venn Skriv ut