Bilde av jenter som danser

Mer informasjon og selvbetjening

Kulturskolen holder til i Ytre Malvik samfunnshus på Vikhammer, og har 300 elever og 16 ansatte.

Om kulturskolen

Kulturskolen mål:

 • er at det skal være rom for alle som ønsker et tilbud
 • er at barn og ungdom skal få et godt faglig tilbud innen musikk, dans, teater og bilde
 • er å støtte grunnskolens undervisning i musikkfag
 • er å støtte de frivillige kulturaktivitene som foregår i Malvik kommune

Undervisningen består av:

 • opplæring i den enkelte kunstfaglige disiplinen - både individuelt, i grupper og i samspill
 • opplæring i vedlikehold av instrument og utstyr
 • deltakelse på konserter, forestillinger og utstillinger
 • relevante opplevelser som konserter, forestillinger, utstillinger og omvisninger hos institusjoner utenfor kulturskolen

God undervisning forutsetter at eleven møter godt foreberedt, og kommer til alle timer. De fleste musikkelevene vil i løpet av året få tilbud om samspill. I samspills- og prosjektperiodene må det påregnes å avvike fra ordinær timeplan. Vi vil også vektlegge tverrfaglig samarbeid i løpet av skoleåret.

Kulturskolen følger årsruten for grunnskolen, men det er ikke undervisning i første og siste uke i skoleåret. Tidspunkt for undervisningen for den enkelte eleven eller gruppen fastsettes av våre lærere i begynnelsen av skoleåret. Elevene får beskjed om dette i første undervisningstime.

Undervisningstilbud og påmelding

Kulturskolen kan tilby undervisning i flere disipliner og aktiviteter. Ved å klikke på lenken kan du lese mer om hvert enkelt tilbud.

Er du allerede elev, kan du logge inn via SpeedAdmin.

Dans

Barnedans

Fra 5 år på Vikhammer skole

Danseklasse som vil stimulere barnas kreativitet gjennom bevegelse til musikk. Vi bruker lek og danseøvelser for å utvikle naturlig koordinasjon, bevegelighet og danseglede.

Dans 1

Fra 8 år

Barna får en innføring gjennom lek og dans lærer barna grunnleggende elementer fra ulike dansesjangre.

Klassisk ballett

Fra 8 år på Vikhammer skole

Gjennom ballettøvelser og koreografi utvikler barna seg, der koordinasjon, bevegelighet, styrke, musikalitet, utstråling og glede står i fokus.

Jazzdans 1

Fra 8 år på Vikhammer skole

Danseklasse med oppvarmingsøvelser som bygger teknikk, styrke og økt fleksibilitet. Vi gjør kombinasjoner over gulvet, og fartsfylt koreografi.

Jazzdans 2

Fra 10 år på Vikhammer skole

Danseklasse med oppvarmningsøvelser som bygger teknikk, styrke og økt fleksibilitet. Vi gjør kombinasjoner over gulvet, og fartsfylt koreografi.

Streetdance/show

Fra 10 år på Vikhammer skole

Dansetime for elevene som ønsker å strekke seg enda litt lenger. Vi legger vekt på show og opptreneder, og bygger sceneerfaring. Elevene må regne med å øve en del hjemme.

Drama/teater

Dramaleik

Fra 3.–6. klasse i Bruket kulturhus

Dramaøvelser/teaterleik med mindre opptredener.

Drama/teater

Fra 7. klasse i Bruket kulturhus

Skoleåret 2018/18 vil undervisningen i drama/teater være prosjektbasert, og lede fram mot en større forestilling.

For de yngste

Barnedans

For 5-åringene

En danseklasse som vil stimulere barnas kreativitet gjennom bevegelse til musikk. Vi bruker lek og danseøvelser

Kulturkarusell

For 1.–2. trinn på hver enkelt skole

Kurs over seks uker hvor elevene får en smakebit av alle disiplinene i kulturskolen - både musikk, bilde, dans og teater. Elevene blir også kjent med blåse-, stryke-, tangent- og rytmeinstrument. Undervisningen er lagt til rett etter skoletid, i SFO-tiden.

Leik og rytme

For 5-åringene

Leik og rytme gir en lekbasert tilnærming til musikkfaget. Passer for barn som går siste år i barnehagen.

Visuelle kunstfag

Bildeverksted

Fra 6–19 år på Ytre Malvik samfunnshus

Ulike teknikker innen tegning, maling, grafikk og skulptur. Undervirsningen foregår i aldersinndelte grupper.

Musikk

Strengeinstrumenter

Fiolin

Bruket kulturhus og Ytre Malvik samfunnshus

Bratsj

Bruket kulturhus og Ytre Malvik samfunnshus

Gitar

Ytre Malvik samfunnshus 

Bass

Ytre Malvik samfunnshus

Tangentinstrumenter

Piano

Bruket kulturhus, Saksvik skole, Sveberg skole og Ytre Malvik samfunnshus

Keyboard

Ytre Malvik samfunnshus

Synthesizer

Ytre Malvik samfunnshus

Kirkeorgel

Trekkspill

Treblåsintrumenter

Fløyte

Ytre Malvik samfunnshus

Blokkfløyte

Klarinett

Bruket kulturhus, Sveberg skole og Ytre Malvik samfunnshus

Saksofon

Ytre Malvik samfunnshus

Messinginstrumenter

Trompet

Bruket kulturhus, Saksvik skole, Sveberg skole og Ytre Malvik samfunnshus

Kornett

Bruket kulturhus, Saksvik skole, Sveberg skole og Ytre Malvik samfunnshus

Walthorn

Bruket kulturhus, Saksvik skole, Sveberg skole og Ytre Malvik samfunnshus

Trombone

Bruket kulturhus, Saksvik skole, Sveberg skole og Ytre Malvik samfunnshus

Tuba

Bruket kulturhus, Saksvik skole, Sveberg skole og Ytre Malvik samfunnshus

Baryton

Bruket kulturhus, Saksvik skole, Sveberg skole og Ytre Malvik samfunnshus

Slagverkinstrumenter

Trommer

Ytre Malvik samfunnshus

Vokal

Sang

Ytre Malvik samfunnshus

Låtskriving/studioarbeid

Et tilbud til de som allerede spiller instrument, og ønsker å arbeide med eget eller andres materiale. Undervisningen foregår som kurs/seminar.

Ytre Malvik samfunnshus

Band/samspillgrupper

Et tilbud for barn og ungdom som allerede spiller instrument, kan velge å begynne i band eller samspillgruppe.

Ytre Malvik samfunnshus

 

Søknad og reglement

Ønsker du å søke plass på kulturskolen, kan du gjøre dette via SpeedAdmin. Innmeldingen er økonomisk bindende og opphører først når skriftlig utnelding eller permisjonssøknad er mottatt. Søknadsfristen er 8. september.

Malvik kommunale kulturskole gjennomfører re-registrering i SpeedAdmin for alle elever hvert skoleår. Eleven må ettergå svar fra kulturskolen ved utmelding og permisjon.

Frist for utmelding og permisjonssøknad er 10. august for høstsemesteret, og 10. desember for vårsemesteret.

Hovedopptak til kulturskolen gjennomføres i juni, utenom dette er det løpende opptak. Nye elever som ikke ønsker å ta imot tilbudt plass må gi beskjed innen 1. august.

Ved for sen eller manglende utmelding eller søknad om permisjon krever skolen full elevkontigent.

Hvis elevkontigenten ikke betales, kan eleven miste retten til tilbudet. Har eleven ubetalt kontigent blir det ikke tildelt elevplass kommende skoleår.

Stort ugyldig fravær kan føre til tap av plass.

Hva kan du forvente av kulturskolen?

Du kan forvente:

 • godt kvalifiserte lærere som setter eleven i sentrum
 • et opplæringstilbud preget av kvalitet og variasjon, tilpassen den enkelte eleven
 • å få tilbud om nye undervisningstimer hvis eleven mister to undervisningstimer eller mer

Dette forventer vi av deg

Vi forventer:

 • at eleven møter presis og godt forberedt til undervisningen
 • at fravær på undervisningen meldes på tekstmelding direkte til læreren. Ved fravær uten melding mer enn tre ganger, kan kulturskolen si opp plassen
 • at det meldes fra via SpeedAdmin ved adresseendring, e-post eller telefonnummer for å yte god service.
 • at SpeedAdmin og e-post sjekkes jevnlig for informasjon

Priser

1. elevplass

3 122 kroner per år

2. elevplass

3 122 kroner per år

3. elevplass

1 561 kroner per år

4. elevplass og oppover

Gratis

Kulturkarusell for 1. og 2. trinn

600 kroner (kurset går over seks uker)

 

Elevplass defineres ved antall tilbud en elev har. Har en elev to tilbud, blir dette to elevplasser.

Faktura sendes ut en gang per semester. Hvis søkeren ikke er myndig, er nærmeste foresatte ansvarlig for at skolepengene betales innen fristen.

Kulturskolen gir oderasjon som vist over, ved opptak for flere instrument eller opptak av søsken.

Elever på visuell kunst betaler i tillegg materialkostnad på 200 kroner per år, og elever som låner instrument av oss betaler 400 kroner per år i leie.

Hver elev kan ha opptil to plasser i kulturskolen, ved opptak vil de uten plass gå foran de som allerede har tilbud.

Elevkontingen faktureres to ganger årlig, og sendes til den som i søknaden er registrert som betaler.

Kontingenten fastsettes av kommunestyret og reguleres i forbindelse med nytt budsjettår.

Informasjon til og fra kulturskolen

Kulturskolen bruker SpeedAdmin ved påmelding og som informasjonskanal opp mot elevene. Derfor er det viktig at kontaktinformasjon til enhver tid er oppdatert.

SpeedAdmin er utviklet av danske Speedware, som har spesialisert seg på å levere administrasjonsprogram til kulturskoler. 

Hvordan kan jeg søke friplass?

Det kan innvilges friplass etter søknad. Det kan søkes om friplass når samlet netto skattbar inntekt ikke overstiger 3,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. I søknaden må du legge ved siste års ligningsattest.

Her finner du søknadsskjema for søknad om friplass.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss!

Malvik kommunale kulturskole

mkk@malvik.kommune.no

 

Gunnhild Breirem, rektor

gunnhild.breirem@malvik.kommune.no

73 97 24 77

991 69 795

Inger Vikan, førstesekretær

inger.vikan@malvik.kommune.no

73 97 24 75

Tips en venn Skriv ut