Ledningskart

Kommunen har en kartdatabase (ledningskartverk) som viser alle kommunale vann og avløpsledninger med opplysninger om rørtype, lleggeår, materiale og dimensjon.

Informasjon om driftshendelser som lekkasjer, rørbrudd, feil på avløpsledninger og lignende lagres i kartdatabasen.

Opplysninger om tekniske data for privat ledninger og utførende firma er tilgjengelig. Du får kart og tekniske data for kommunale og private og ledninger ved å henvende deg til:

FDV - Kommunalteknikk
Tlf. 73 97 20 00
E-post: post@malvik.kommune.no

Tips en venn Skriv ut