Lærlinger

Å være lærebedrift er viktig for Malvik kommune som organisasjon. Det innebærer å ta samfunnsansvar for å utdanne gode fagarbeidere, samtidig som vi vil sikre rekruttering av kvalifisert arbeidskraft vi trenger for framtida.

Malvik kommunes verdier ”Åpen - nyskapende – samhandlende” skal gjenspeiles i bedriftskultur, tjenesteutøvelse og service, og er viktige faktorer for oss for å være en god lærebedrift.

Hovedmål: Malvik kommune skal sikre rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Malvik kommune skal være en aktiv medspiller i utdanningsløpet for fagutdanningene.

Malvik kommune er godkjent lærebedrift i 6 fag:

  • aktivitørfaget
  • barne -og ungdomsarbeiderfaget
  • helsearbeiderfag
  • IKT-driftsfaget
  • kontor- og administrasjonsfaget
  • renholdsoperatørfaget

Les mer om lærlingordningen i Malvik kommune


Når kan du søke om lærlingeplass?

Vi har søknadsfrist i midten av februar hvert år. De nye lærlingene starter i august, og læretiden er to år. Har du spørsmål, ta kontakt med Servicetorget tlf: 73 97 20 00

Epost: postmottak@malvik.kommune.no

Tips en venn Skriv ut