Kvalitetsmelding for grunnskolen

Kvalitetsmelding for grunnskolen er et resultat av prosessarbeid med politikere i utvalg for oppvekst og kultur, ledere i skole og PPT. Den årlige kvalitetsmeldingen skal være et styringsverktøy og et utgangspunkt for kvalitetsutvikling på systemnivå i Malvik kommune. Tilstandsrapporten skal også være et kunnskapsgrunnlag for å styrke dialogen og samarbeidet på tvers av nivåer i kommunen. Dokumentet het tidligere Tilstandsrapport for grunnskolen.

Tips en venn Skriv ut