Bilde av Fjølstadtrøa

Med kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Der er blant annet lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.

I Malvik kommune finner du blant Fjølstadtrøa husmannsplass, Jakobsli museum, Johan Nygaardsvold museum og Mostadmark Jernverk.

Her kan du lese mer om våre kulturminner og museum.