Kontakt oss

Velkommen til Malvik kommune!

Hvis du skal besøke oss har vi funksjoner som er lokalisert på fire ulike rådhus, her er en oversikt over kommunens besøksadresser:

Rådhus 1 - Torggata 7, 7550 Hommelvik.

Her finner du: servicetorget, politikere, personal og stab, rådmannens lederteam, kommuneoverlege, barnevernstjenesten, Koordinerende enhet, helsestasjon, legekontor.

Rådhus 2 - Herredshuset (vis-a-vis togstasjonen), Torggata 2, 7550 Hommelvik.

Her finner du: Areal og samfunnsplanlegging, FDV kommunalteknikk.

Rådhus 3 - Reidar Jenssens gate 8, 7550 Hommelvik.

Her finner du: Skatt, Arbeidsgiverkontrollen, IT-avd, PPT, Eiendomsservice (administrasjon).

Rådhus 4 - Trondosbygget, Malvikvegen 1335, 7550 Hommelvik.

Her finner du: NAV Malvik, Virksomhet barnehage (administrasjon), Virksomhet kultur (administrasjon), Hovedverneombud HTV Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet.

Telefon:    73 97 20 00
Telefaks:  73 97 20 01
Epostadresse: postmottak@malvik.kommune.no

Postadresse:

Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik

Fakturaadresse:

Malvik kommune, Rådhus 2, 7590 Tydal

Kontonummer:

4218.07.50309 Sparebank1 SMN

Organisasjonsnummer: 

971 035 560

Åpningstider - Rådhuset

Mandag–fredag kl 08.00 til 16.00 (15. september til 14. mai)
Mandag–fredag kl 08.00 til 15.00 (15. mai til 14. september)

Åpningstider - servicetorget

Mandag–fredag kl 08.00 til kl 15.00.