Kommunestyre

Mandag 24. april

Kommunestyremøte

Klokken 18.00 i Bruket kulturhus

Dette er sakslisten til møtet:

Referatsaker

  • Møteinnkalling og møteprotokoll fra Regionrådet i Værnesregionen - 15.03.17.
  • Nytt Revisjonsselskap - videre behandling i deltakerkommunene.

Saker til behandling

  • Fastsetting av planprogram for kommuneplanens sanfunnsdel og arealdel 2018 - 2030.
  • Anbefaling vedrørende utsatt klagebehandling av innregulert gatetun på Statoiltomta i Hommelvik.
  • Kommunestyrets vedtak om oversendelse av forslag vedrørende økt andel heltidsstillinger.
  • Omstillingstiltak for å sikre balanse i 2017 - budsjett.
  • Valg av varamedlem til SU Vikhammer ungdomsskole.

Forespørsel

  • Spørsmål til ordføreren vedrørende alle barns tilgang til kulturskolens lokaler.

Her kan du lese hele sakslisten