Kommunereformen

Regjeringen har gitt alle landets kommuner i oppdrag å starte prosesser for å avklare framtidig kommunestruktur. Fylkesmennene skal koordinere arbeidet og se til at alle kommuner følger opp. Malvik kommune startet sin prosess med et temamøte i kommunestyret den 01.09.14 og fattet vedtak om lokal prosjektorganisering og prosjektplan i kommunestyret den 29.09.14.

Eventuelle kommunesammenslåinger vil tidligst kunne skje 01.01.18, og seinest 01.01.20. Det første alternativet vil først og fremst gjelde de kommunene som allerede er kommet godt i gang med sammenslåingsprosessen. For de øvrige vil kommunevalget i 2019 kunne bli valg på kommunestyre i ny kommune.

Vi vil på denne siden legge ut oppdatert informasjon om reformarbeidet.

Du vil finne dokumenter og oppdatering om prosessen i menyen, og der kan du også melde deg på abonnement på nyhetsbrev. En del nyttige lenker ligger i høyre meny.

Tips en venn Skriv ut