Framside planbeskrivelse

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - saksdokumenter og innspill

Saksdokumenter og innkomne innspill til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 finner du her.

Planen ble behandlet i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 9.mai. Kommunestyret vil 1.gangsbehandle planen 28.mai.

Innspillene har samme nummerering som gitt i konsekvensutredningen.

Kartløsning

Lenke til kartløsning på web. Her kan du velge kartlaget "Kommuneplanen 2018-2030 utkast". Bruk "+" og "-" for å zoome deg inn i ut i kartet.

Utsnitt av kartløsning

Innspill:

A1 Fritidsbebyggelse - kolonihager Herjuan

B3 Boliger - Karlslyst gård

B4 Boliger - Sakslund terrasse

B8 Boliger - Markabygdvegen

B9, B10, B11, B12, F1, F2 Flere tiltak - Mostadmark

Gjelder forslag til flere tiltak:

  • B9 :  Boliger Løva
  • B10: Boliger Mila
  • B11: Boliger Verket
  • B12: Boliger Karlstad
  • F1:   Fritidsbebyggelse Jøssåstjønna
  • F2:   Fritidsbebyggelse Heinfjorden
  1. B9, B10, B11, B12, F1, F2 - Innspill Mostadmarkutvalget, 26.04.2017
  2. B9, B10, B11, B12, F1, F2 - Mostadmarkutvalgets sluttrapport, 05.04.2017

B13 Boliger - Høybydalen

B15 Boliger - Foten (Sveian)

Tips en venn Skriv ut