Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen.

Ansvarsområder

Miljørettet helsevern
Smittevern

Kontaktinformasjon

Tlf 73 97 20 00

Kristine Asmervik
e-post: kristine.asmervik@malvik.kommune.no

Tips en venn Skriv ut