Aktuelt

Colorful houses

Kommunale avgifter og gebyrer for 2018

03. januar 2018

Gebyrregulativ for 2018 tekniske tjenester, ble vedtatt av kommunestyret 18.12.2017.