Aktuelt

foreldre

Håndbok for klassekontakter

23. september 2011

Bakgrunn

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er nødvendig for å sikre våre barn en god skolegang. Et godt samarbeid krever innsats fra lærerne og fra foreldrene, og samarbeidet må foregå både på skolenivå, klassenivå og elevnivå. FAU og de ansatte ved Vikhammer Ungdomsskole ønsker å bidra til et godt hjem-skole samarbeid, og har derfor utarbeidet denne håndboken for klassekontakter.