Klage på karakterer

Du kan klage på alle karakterer som føres på vitnemålet. Fylkesmannen er klageinnstans. Klagefristen er 10 dager fra dere har (eller burde ha) gjort dere kjent med karakterene. Det er lurt å se på kapittel 3, om vurdering, og kapittel 5, om klage på karakterer, i forskrift til opplæringslova.

Felles for alle klager er at du først bør snakke med faglærer, kontaktlærer eller rektor før du avgjør om du vil klage.

Her er et forsøk på å forklare de forskjellige klageprosessene i korte trekk:

For standpunktkarakterer i fag:
1) Dersom du vurderer å klage på en eller flere karakterer bør du først snakke med faglærer og be om en begrunnelse (klagefristen forlenges med den tid faglærer bruker på å lage en begrunnelse)
2) Dersom du velger å klage, skal klagen leveres til rektor. Levèr gjerne klagen så tidlig som mulig. Klagen bør begrunnes.
3) Rektor videresender klagen til fylkesmannen, med faglærers begrunnelse og rektors vurdering i forhold til saksbehandlingen. Fylkesmannen avgjør om vurderingen som allerede er gjort er god nok eller ei.
4) Dersom fylkesmannen finner at vurderingen som foreligger er god nok vil klagen bli avslått og karakteren blir stående.
5) Dersom fylkesmannen finner at vurderingen som foreligger ikke er god nok vil klagen få medhold og rektor må i samarbeid med faglærer foreta en ny vurdering.
6) Når rektor og faglæreren foretar ny vurdering kan karakteren bli stående eller bli satt opp eller ned. Medhold fra fylkesmannen betyr altså ikke at karakteren skal endres, men at den skal vurderes på nytt, av rektor og faglærer.
7) Endelig karakter kan det ikke klages på.

For karakterer i orden og oppførsel:
1) Dersom du vurderer å klage bør du snakke med kontaktlæreren din først for å få en begrunnelse
2) Dersom du velger å klage, skal klagen leveres til rektor som videresender den til fylkesmannen.
3) Fylkesmannen setter endelig karakter. Den kan bli stående eller bli satt opp, eller ned.
4) Endelig karakter kan det ikke klages på.


For karakterer på skriftlig eksamen:
1) Dersom du vurderer å klage har du rett til å få se på besvarelsen din sammen med rektor og faglærer. Disse vil veilede deg med tanke på om det er lurt å klage eller ikke.
2) Dersom du velger å klage, skal klagen leveres til rektor som videresender den til fylkesmannen. Klagen trenger ingen begrunnelse.
3) Fylkesmannen setter ned en nemd bestående av 3 personer. Disse vurderer besvarelsen din på nytt.
4) Fylkesmannens nemd setter endelig karakter. Den kan bli stående eller bli satt opp, eller ned.
5) Endelig karakter kan det ikke klages på.


For karakterer på muntlig eksamen:
1) Dersom du vurderer å klage bør du snakke med rektor først, som kan veilede deg. Du kan ikke klage på selve vurderingen, bare på formelle feil som du mener kan ha hatt påvirkning på resultatet.
2) Dersom du velger å klage, skal klagen leveres til rektor som videresender den til fylkesmannen.
3) Fylkesmannen vurderer om det kan dokumenteres formelle feil. I så fall skal karakteren annuleres.
4) Dersom du ønsker det kan du etter annulering av karakter be om ny prøve. Det vil da bli foretatt et nytt trekk av fag, og det er ikke sikkert du trekkes ut i samme fag som du hadde første gangen.

 
Tips en venn Skriv ut