Karttjenester på web

Kart

Her kan du se digitale kart i 2D og 3D.

Malvik kommune i 2D:
Start GISLINE WebInnsyn (2D løsningen)

 

Malvik kommune i 3D:

Start Planinnsyn og klikk på 3D knappen.

Det tar litt tid og laste opp kartet i 3D, men når det først er gjort kan du bevege deg i kommunen og se alle arealplaner  sammen med flybilder.

 

Viktig! Les dette før du begynner:
Terrengmodellen med ortofoto og 3D bygg er ganske tunge data og laste opp på maskinen. Man bør derfor ha en nyere datamaskin med mye internminne (helst 2 Gb), og en forholdsvis rask internettlinje. Det tar noe tid å laste inn terrengmodellen første gang du starter Virtual Globe. Vent til modellen begynner å tegne hus før du begynner å bevege deg.

 

Planinnsyn på web:
Planinnsyn er et nyttig verktøy for å få oversikt over alle vedtatte arealplaner, og planer som ligger ute til høring. Her kan du se arealplanene i 2D eller 3D. Ved et klikk i planen får du også tilgang til plandokumentene.

Start planinnsyn 

 

Andre kartløsninger på web:

 Kartløsning  Beskrivelse
NVDB - nasjonal vegdatabank

I regi av Statens vegvesen er det utviklet en nasjonal vegdatabank - NVDB. Databasen og informasjonssystemet inneholder vegnett fra Kartverket, men inneholder også mange former for vegfaglig informasjon som f.eks. trafikkdata (ÅDT), vegdekke, trafikkulykker, skred mot veg.

Kart i skolen

"Kart i skolen" er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag.

Du finner data fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data.

Visveg

En kartløsning fra Statens vegvesen der man kan planlegge en kjørerute fra A til Å.

Norge i bilder

På denne portalen kan du få opp de siste flybilder (ortofoto) over hele landet. Det er muligheter for å søke på adresser for et raskt oppslag.

Norge i 3D

Dette er en  klient-tjener applikasjon for å vise globale geografiske data i vilkårlig oppløsning. Den viser terreng med kart og fly/satelittfoto og eventuelt 3D objekter. Dataene lagres på en server, og hentes ned til din maskin etter behov. Når du beveger deg rundt om i den virtuelle verden blir data lastet og kastet etter som programmet behøver dem.

Se eiendom

Se eiendom er Statens kartverk sin nettløsning for å vise informasjon fra matrikkelen - Norges offisielle eiendomsregister.

 

 

Tips en venn Skriv ut