English A A A A A

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten er et lovpålagt og gratis tilbud til alle kvinner i fruktbar alder som bor i Malvik kommune. I Malvik ligger det kommunale jordmortilbudet til Vikhammer helsestasjon, og jordmor Åshild Reitan Malvik er ansatt i 100 prosent stilling i kommunen.

Om svangerskapsomsorg hos jordmor

Forskning viser at gravide som går jevnlig til kontroll hos jordmor, har bedre helse under og etter svangerskap, og med flere naturlige fødsler nær termin.

Planlegger du et svangerskap, eller har nylig oppdaget graviditeten ønsker vi at du kommer tidlig til jordmor, gjerne fra uke 5, da de største helsefremmende tiltakene gjøres tidlig i svangerskapet.

Det er viktig for oss at du som er gravid vet at vi er med deg hele veien, og at dette er et gratis tilbud. Som gravid velger du selv hvor ofte og hvor du vil gå til kontroll, hos oss, hos lege, eller i en kombinasjon. Vi legger opp til en individuell tilpasset oppfølging i svangerskapet, med minimum 8 kontroller, i tillegg til fødselsforberedende og foreldreforberedende kurs.

Svangerskapet er en spennende tid, og vi ønsker å vektlegge følgende i svangerskapsomsorgen:
- Tiltak som bidrar til god helse og fremmer svangerskapets naturlige utvikling
- At dere som foreldre får en god start sammen med barnet
- At du som mor tar vare på deg selv og forholdet til det nye barnet
- At dere føler dere, så langt det er mulig, trygge i forhold til den forestående fødsel
- At du er godt forberedt til barseltiden og ammingen
- At du har kjennskap til dine rettigheter som gravid, fødende og barselkvinne
- Hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter hjemkomst fra barselavdelingen

Kontaktinformasjon til jordmor:
Åshild Reitan Malvik
Stasjonsvegen 14
7550 Vikhammer
Tlf: 73 97 22 25/ 469 04 859
E-post: jordmor@malvik.kommune.no

Se også:
Gravid
Ammehjelpen
Abort - gratis veiledning
Matportalen
Trygg mammamedisin
Helsedirektoratets publikasjoner

Tips en venn Skriv ut