Jordmortjenesten

Det er satt av god tid til å snakke om det du har lyst til, slik at du får den oppfølgingen som passer deg. Svangerskapsrelaterte blodprøver tas hos din fastlege etter svangerskapsuke 12.

Tett oppfølging

I henhold til nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorg, er det anbefalt oppfølging i svangerskapsuke: 8–12, 24, 28, 32, 36, 38 og 40, i tillegg til ultralyd mellom uke 18–20 ved St. Olav Hospital. Ved behov vil du få tettere oppfølging. Vi anbefaler at du tar kontakt med jordmor eller fastlege i uke 8–12 for at du skal få informasjon så tidlig som mulig.

Ulike kontrolltilbud og foreldre- og fødselsforberedende kurs

Du kan velge om kontrollene skal foregå hos fastlege, jordmor eller en kombinasjon av disse. Partneren din eller en annen ledsager kan også bli med hvis det er ønskelig.
Førstegangsforeldre får tilbud om foreldreforberedende og fødselsforberedende kurs.

I løpet av de første dagene etter hjemkomst fra barsel tilbyr jordmor hjemmebesøk til førstegangsforeldre, og nybakte foreldre hvis det vurderes som nyttig.
Ta kontakt med helsestasjonen så snart dere kommer hjem.

Med hilsen, jordmor:
Åshild Reitan Malvik
Stasjonsvegen 14
7550 Vikhammer
Tlf: 73 97 22 25/ 469 04 859
E-post: ashild-reitan.malvik@malvik.kommune.no

Se også:
Gravid
Ammehjelpen
Abort - gratis veiledning
Matportalen
Trygg mammamedisin
Helsedirektoratets publikasjoner