Aktuelt

Internkontrollsystem Vikhammer ungdomsskole

02. juni 2011

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler & Opplæringsloven §9a. Forskriftens formål er:

  • å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold

  • å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Opplæringsloven § 9a-4 sier videre:
Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll) Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet.

Her finner du Internkontrollen for Vikhammer ungdomsskole: Internkontrollsystem Vikhammer ungdomsskole (DOC) (PDF)

Handlingsplan for alvorlige ulykker

28. juni 2011

Vikhammer ungdomsskole har utarbeidet handlingsplan for alvorlige ulykker og hendelser. Denne planen er en del av internkontrollsystemet ved skolen.

Planen finner du her

Veileder for bekymringssaker barn- og unge

01. juli 2011

Det er utarbeidet veileder for ansatte i Malvik kommune ved bekymringssaker barn og unge.

Veilederen finner du her