Informasjon

Aktuelt

Informasjon om 17.mai på Sveberg

10. mai 2017

17. mai på Sveberg

flagg mai

Kl. 12.00 – 15.00

Vi feirer med kiosksalg, bl.a salg av kaffe, kaker, pølse og is.

Leker for barna

Loddsalg

Korpset spiller ca. kl. 13.30

 

VELKOMMEN!

 

Parkering ved SFO og Malvik Senteret.

Ta med mynter til loddsalg.

Vi tar også mCash i kiosken.

Hilsen 17.mai-komiteen 6.trinn

Skoleskyss og SFO

17. januar 2017

På Sveberg skole oppsto det en utfordring når elever med rett til skoleskyss ikke fikk sitteplass på bussen hjem etter endt undervisning. Fylkeskommunen ble kontaktet og skolen ble bedt om å gjøre foreldre til elever med SFO-plass oppmerksom på hvilke bestemmelser som ligger til grunn for skyssen fylkeskommunen tilbyr elevene i Malvik.

 

Retten til skoleskyss reguleres av opplæringslovens kapittel 7. Når det gjelder skyss til og fra SFO omhandles dette i rundskrivet: 'Retten til skyss Udir-3-2009'. Der fremgår det at rett til skyss er knyttet til undervisningsslutt, - ikke til SFO-slutt eller slutt etter organisert leksehjelp. Sør-Trøndelag fylkeskommune, som ansvarlig i denne sammenhengen, tilbyr og organiserer skoleskyss i Malvik med bakgrunn i opplæringslovens bestemmelser. - Det betyr at skyssen dimmensjoneres etter når elevenes undervisning slutter.

 

I tillegg er det et vesentlig poeng at elever som har rett til skoleskyss skal få sikker transport (sitteplass med sele), også på AtB sine avganger fra skolen torsdag og fredag kl. 14:30. 

 

At vi opplever for fulle busser nå skyldes nok i hovedsak vekst i elevtallet ved skolen, samt at AtB ser ut til å ha strammet inn/'finregnet' mer på antall elever, sitteplasser og antall busser som benyttes i deres opplegg for transport av elever fra Sveberg på de ulike avgangstidspunktene. 

 

 

5468736_1688584

Skoleskyss

11. august 2015

Skolebussen til Sverberg går fra Midtsand holdeplass kl. 08.00. Fra Smiskaret boligfelt går den 08.10. Fra skolen går bussen mandag kl. 14.40, tirsdag kl. 12.40, onsdag 14.40, torsdag og fredag kl. 12.40 og 14.40.  Skolens busstopp er rett nedenfor skolen.

Elevene fortsetter å bruke de elektroniske busskortene sine.  Nye elever kan søke om skyss og skyssrettighet utløser elektronisk busskort.  NB: Elevene skal bruke det samme busskortet gjennom hele skoleforsløpet, barneskole, ungdomsskole, videregående. Tapt eller ødelagt busskort må erstattes med kr 150,- fom. 5.trinn.

Mer informasjon om skoleskyss i Malvik finner du her.