Forskrifter angående beplantning

Til huseiere i Malvik kommune

Informasjon til huseier

Som huseier er du forpliktet til å forholde deg til Malvik kommunes retningslinjer for beplantning mot vegbane og fortau.

Hekker og busker må ikke være til hinder for den allmenne ferdsel og trafikksikkerhet. Vegetasjon som hindrer fotgjengere, skjuler vegmerking, trafikkskilt eller belysning må fjernes. Greiner må ikke henge lavere enn seks meter over vegbanen og fortau, og hekker og busker må ikke vokse ut over eiendomsgrensen.

Her kan du lese mer om Malvik kommunes retningslinjer.

Tips en venn Skriv ut