Bilde fra Midtsandtangen der barn har tegnet på asfalten med kritt

Idrett, ungdom og tilskuddsordninger

Her finner du informasjon om våre idretts- og svømmeanlegg, råd, tilbud og tilskuddsordninger.

Idrettsanlegg

Jervskogen skisenter

Bilde av Jervskogen skisenter

Jervskogen skisenter ligger i åtte kilometer fra Hommelvik, og er kommunens eneste skisenter. Senteret driftes av Hommelvik ski, som har ansvaret for løypenettet i området, i samarbeid med Malvik kommune. Lysløypenettet er totalt 23 kilometer, og på anlegget finner du klubbhus, arenabygg, skileikanlegg, smørebod og garasjeanlegg.

Utenfor vintersesongen arrangeres det bilbingo ved skisenteret i regi av Hommelvik ski.

Saksvik kunstgress

Bilde av Saksvik kunstgress

Sakvik kunstgressbane ligger ved Saksvik skole, og er dimensjonert for sjuerfotball. Banen er 54 meter lang og 36 meter bred. Banen driftes av Malvik kommune, og brukes av Malvik IL Fotball.

Sveberg kunstgress

Bilde av Sveberg kunstgress

Sveberg kunstgressbane ligger ved Sveberg skole, og er dimensjonert for sjuerfotball. Banen er 60 meter lang og 40 meter bred. Banen driftes av Malvik kommune, og brukes av Hommelvik IL Fotball.

Viksletta stadion

Bilde av Viksletta stadion

Viksletta stadion ligger ved Vikhammer skole og Vikhammer ungdomsskole, og består av en kunstgressbane (Get Arena Viksletta), en gressbane (Viksletta 1 gras) med løpebane og lengdegrop, og grusbane. Get Arena Viksletta er 100 meter lang 64 meter bred, og er hjemmebanen til- og driftes av Malvik IL Fotball. Viksletta 1 gras er 100 meter lang og 64 meter bred, er hjemmebanen til Malvik IL Fotball, og driftes av Malvik kommune.

Øya stadion

Bilde av Øya Stadion i Hommelvik

Øya stadion ligger i Hommelvik ved Hommelvik skole og Hommelvik ungdomsskole, og består av en kunstgressbane (Øya Mersalg Arena) og en gressbane med løpebane (Øya gras). Øya Mersalg Arena er 105 meter lang og 68 meter bred, og er hjemmebanen til- og driftes av Hommelvik IL Fotball. Øya gras er 105 meter lang og 70 meter bred, er hjemmebanen til Hommelvik IL Fotball, og driftes av Malvik kommune.

Idretts- og svømmehaller

Hommelvik bad- og idrettsbygg

Bilde av Hommelvik bad- og idrettsbygg

Hommelvik bad- og idrettsbygg ligger i samme bygg som Hommelvik ungdomsskole. I bygget finner du gymsal og basseng. Gymsalen benyttes til ordinære treninger for lag og organisasjoner. Treningstimene er satt av Malvik idrettsråd. 

Hommelvik svømmehall

Bilde av Hommelvik svømmehall

Malvik kommune har en svømmehall som benyttes til folkebad. Denne ligger i Hommelvik, integrert i Hommelvik bad- og idrettsbygg. Svømmehallen består av et 25 meter langt basseng med 6 baner. Vannet er kloret og holder ca. 27 grader, og det er påbudt med badehette.

Det er badstue i hver av herre- og damegarderobene. Det er gratis å bade i svømmehallen. Åpningstidene for svømmehallen følger skolerutene, og er stengt i sommerferien, samt jul- og påskeferie.

Tirsdag

Alle

Klokken 17.00–19.45

 

Voksle

Klokken 20.00–21.45

Onsdag

Voksne

Klokken 20.00–21.45

Torsdag

Funksjonshemmede

Klokken 18.00–19.45

 

Voksne

Klokken 20.00–21.45

Fredag

Pensjonister

Klokken 15.00–16.45

 

Alle

Klokken 17.00–19.45

Malvikhallen

Bilde av Malvikhallen, sett fra Viksletta

Malvikhallen ligger på Vikhammer, ved Vikhammer skole og Vikhammer ungdomsskole. Hallen er en flerbrukshall, og selve idrettshallen kan deles inn i fire like store deler, parallelle aktiviteter. Hallen er hjemmebane til Malvik IL Håndball og Vikhammer Håndballklubb. Det er også møterom og styrkerom i hallen.

Sveberghallen

Bilde av Sveberghallen fra innsiden

Sveberghallen ligger på Sveberg, ved Sveberg skole. Hallen er den flerbrukshall, og selve idrettshallen kan deles inn i tre like store deler, for å kjøre parallelle aktiviteter. Hallen er hjemmebane til Hommelvik IL Håndball. Det er også møterom i hallen.

Ytre Malvik samfunnshus

Bilde av Ytre Malvik samfunnshus

Ytre Malvik samfunnshus ligger på Vikhammer, ved Vikhammer skole. Hallen er en flerbrukshall på 303, og brukes blant annet av Vikhammer skole. Hallen kan deles inn i to like store deler, for å kjøre parallelle aktiviteter. Ytre Malvik samfunnshus har to møterom, peisestue, gymsal og en mindre sal på 112. Her kan du lese mer om utleie ved Ytre Malvik samfunnshus.

Ungdomshus

Hommelvik ungdomshus

Bilde av Hommelvik ungdomshus

På ungdomshuset i Hommelvik kan du komme og gjøre lekser, lage mat, spille instrument og spill og mye mer. Ungdomshuset har kafe med internett, mobil scene med lyd og lys, projektor og lerret. Du kan også benytte deg av Mac for redigering av foto, lyd og film.

Ungdomshusene i Malvik kommune er et rusfritt fritidstilbud for ungdom mellom 13–18 år. Ungdommene skal selv være med på å bestemme, planlegge og gjennomføre ideer, søke midler, være arbeider eller ungdomsleder under arrangementer, bli med på kurs og lignende. Ungdomshusene skal være et fristed hvor ungdom kan delta på tvers av kulturelle skillelinjer, hvor de kan utvikle sine kulturuttrykk og lære sosial kompetanse sammen med andre.

Det er for tiden sju stillinger av ulik størrelse i kultulturvirksomhetens barne- og ungdomsavdeling. Ved siden av å arbeide på ungdomshusene, arbeider personalet også på ulike kulturarrangementer gjennom året. Som blant annet UKM, Malvikrock, "natt til 1.mai arrangement", Sommer- og Vinter-Malvik.

Du kan følge ungdomshuset på Facebook for mer informasjon.

 

Vikhammer ungdomshus

Bilde av Vikhammer ungdomshus

Vikhammer ungdomshus har faste aktiviteter som blant annet biljard, bordtennis, diskotek, spill, data og matlaging.

Ungdomshusene i Malvik kommune er et rusfritt fritidstilbud for ungdom mellom 13–18 år. Ungdommene skal selv være med på å bestemme, planlegge og gjennomføre ideer, søke midler, være arbeider eller ungdomsleder under arrangementer, bli med på kurs og lignende. Ungdomshusene skal være et fristed hvor ungdom kan delta på tvers av kulturelle skillelinjer, hvor de kan utvikle sine kulturuttrykk og lære sosial kompetanse sammen med andre.

Det er for tiden sju stillinger av ulik størrelse i kultulturvirksomhetens barne- og ungdomsavdeling. Ved siden av å arbeide på ungdomshusene, arbeider personalet også på ulike kulturarrangementer gjennom året. Som blant annet UKM, Malvikrock, "natt til 1.mai arrangement", Sommer- og Vinter-Malvik.

Du kan følge ungdomshuset på Facebook for mer informasjon

Andre tilbud

Bibliotekene i Malvik kommune

Her kan du lese mer om bibliotekene i Malvik kommune.

Malvik idrettsråd

Malvik Idrettsråd er paraplyorganisasjonen for alle idrettslagene i kommunen. Medlemmene i Malvik Idrettsråd er valgt av idretten selv.

Malvik Idrettsråd fordeler treningstimer i idrettshallene, deler ut LAM-midler og er det organet Malvik kommune rådfører seg med i saker som angår idretten. Malvik Idrettsråd rådføres for eksempel i prioriteringen av de årlige spillemiddelsøknadene.

Her kan du følge Malvik Idrettsråd på Facebook.

Malvik kulturråd

Malvik kulturråd har som formål å fremme kulturlivets interesser generelt, og særlig i Malvik kommune ved å:

  • være kontakt-, koordinderings- og samarbeidsorgang for alle kulturorganisasjoner som arbeider med musikkaktiviteter, samt øvrige utrykksformer som blant annet dans, teater og bilde
  • arbeide for best mulig kulturopplæring
  • drive informasjonsvirksomhet for å gjøre kulturorganisasjonenes arbeid bedre kjent og verdsatt utad
  • være rådgivende organ i kulturpolitiske spørsmål
  • gi råd om fordeling av kommunale kulturmidler

Malvik ungdomsråd

Her kan du lese mer om Malvik ungdomsråd.

Trygt hjem for en 50-lapp

Bilde av 50-lapp

Trygt hjem for 50-lapp er en ordning for deg mellom 15 til og med 22 år, som vil ta taxi hjem på kvelden og natta i helgene.

Tilbudet gjelder også natt til bevegelige helligdager; jul, påske, Kristi Himmelfartsdag, 1. mai og 17. mai. I tillegg gjelder ordningen for deg som er på Vikhammer ungdomshus fredag kveld og ønsker transport hjem.

Hvordan går jeg fram?

Ring Viken Malvik Taxi på telefon 73 97 85 00 før klokken 22.00 samme kveld, og forhåndsbestiller, får du taxi hjem innenfor kommunegrensen for 50 kroner.

Oppgi at det gjelder hjem for en 50-lapp, hvor og når du skal hentes, og hvor du skal, antall personer og navn og telefonnummer.

Den som har bestilt transport, må være tilstede på avtalt hentested til avtalt tid.

Her får du oppdatert informasjon om Trygt hjem for en 50-lapp på Facebook.

Tilskuddsordninger

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektratet (Bufdir) oppfordrer offentlige instanser og private aktører å søke midler til barne- og ungdomsaktivitet.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Her kan du lese mer om nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

Spillemidler

Spillemidlene er overskuddet fra spillene til Norsk Tipping. 

Hvem kan søke?

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

For andre sammenslutninger må vedtektene forhåndsgodkjennes av Kulturdepartementet. Det vil bli tillagt vekt om idretten og/eller det offentlige er med på eiersiden. For andelslag og akseselskap må vedtektene inneholde bestemmelser som sikrer idretten og/eller det offentlige kontroll med eierforhold og drift.

Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om spillemidler?

Du kan finne mer informasjon om spillemidler på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune.

Når kan det søkes tilskudd?

Søknadsfrist er 1. oktober hvert år til Malvik kommune, via idrettsanlegg.no. Søknadene behandles i formannskapet og sendes videre til fylkeskommunen innen 15. januar. Det er fylkeskommunen som fordeler de tildelte beløp og underretter søkere om resultatet innen 1. juli.

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål

Lag og organisasjoner må ha tilhørighet og postadresse i Malvik kommune for å kunne være berettiget til tilskudd. Det kreves også årsmelding, regnskap og medlemsliste.

Voksenorganisasjoner

Generelt til kulturorganisasjoner
Grunnstøtte på 3 000 kroner.
Antall aktive medlemmer 60 kroner per medlem.

Korps

Grunnstøtte på 12 000 kroner.
Antall aktive medlemmer 60 kroner per medlem.

Kor

Grunnstøtte 5 000 kroner.
Antall aktive medlemmer 60 kroner per medlem.

Teater

Grunnstøtte 5 000 kroner.
Antall aktive medlemmer 60 kroner per medlem.

Malvik kulturråd

5 000 kroner

Barne- og ungdomssorganisasjoner

Generelt
Grunnstøtte på 4 000 kroner.
Antall aktive medlemmer 60 kroner per medlem.

Korps

Grunnstøtte 16 000 kroner.
Antall aktive medlemmer 60 kroner per medlem.

Ved stiftelse av nye organisasjoner kan det gis en oppstartstøtte på 3 000 kroner første år. Dette vil da kreve dokumentert stiftelse, bemannet styre og budsjett. Full uttelling først i andre driftsår.

Søknadsfristen er 1. mai, og leveres elektronisk.

Retningslinjer for tilskudd til idrettsformål

Grunnbeløp

Alle aktive idrettslag tildeles et grunnbeløp på 2 000 kroner.

Tilskudd underavdelinger

For hver aktiv underavdeling innmeldt i særkrets tildeles et tilskudd på 1 000 kroner.

Tilskudd lag i serie

For hvert lag i påmeldt serie gis et tilskudd på 250 kroner.

Tilskudd pr. medlem mellom 7 og 25 år

Resten av det beløp som i budsjettet er stilt til disposisjon for idrettsformål fordeles prosentvis etter medlemslister over hovedlagets medlemmer mellom 7 og 25 år. Det gjelder ingen aldersbegrensning for handikappede medlemmer, et medlem teller kun en gang. Medlemstallet beregnet per 31.12 året før søknaden sendes. I søknaden må regnskap og medlemslister legges ved.

Ikke tilskuddsberettiget

Bedriftsidrettslag er ikke tilskuddsberettiget

Medlemskontigent

Alle lag som søker om kommunalt tilskudd skal ha en medlemskontigent på minst 20 kroner.

Tap av rett til tilskudd

Dersom et lag bevisst har levert inn feil antall medlemmer eller nekter å levere regnskap, kan laget miste retten til å søke om tilskudd inntil to år.

Søknadsfristen er 1. mai, og leveres elektronisk.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss!

Hans Jørgen Renå, avdelingsleder

hans.rena@malvik.kommune.no

73 97 21 60

Arve Renå, virksomhetsleder

arve.rena@malvik.kommune.no

73 97 21 80

Marit Hammer, kulturkonsulent

marit.hammer@malvik.kommune.no

73 97 21 83

Tips en venn Skriv ut