English A A A A A

Hverdagsmestring

- et grunnleggende forebyggende og rehabiliterende tankesett! 

 

Hva er hverdagsmestring?

Hverdagsmestring er et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser og deltagelse står sentralt. Hverdagsmestring tar utgangspunkt i brukerens ønsker og individuelle mål.

Hverdagsmestringsteamet

Teamet samarbeider tett med bruker og bistår i opptrening og eventuelt tilrettelegging av bolig. Hensikten med opptreningen er at bruker skal oppleve økt mestring i hverdagen. Hverdagsmestring er et tidsavgrenset rehabiliteringstilbud (4-6 uker) som foregår hjemme, og i nærmiljøet hos bruker.

Tjenesten er gratis

Vi starter alltid med spørsmålet: «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?»

 

Hverdagsmestingsteamet i Malvik består av:

Ergoterapeut Martin Tjugen
Fysioterapeut Rannei Sæther
Hjelpepleier Heidi Haugan
Sykepleier Berit Skjøstad

 


Rannei Sæther, Berit Skjøstad, Martin Tjugen, Heidi Haugan

 

Ønsker du å kontakte oss:

Hverdagsmestringsteamet ved Martin Tjugen på tlf. 468 94 207  
Epost: martin.tjugen@malvik.kommune.no

Koordinerende enhet på tlf. 73 97 20 47/48

Servicekontoret: 73 97 20 00

Tips en venn Skriv ut