Hverdagsmestring

- et grunnleggende forebyggende og rehabiliterende tankesett! 

Hverdagsmestring er et tidsavgrenset rehabiliteringstilbud med fokus på å mestre dagliglivets gjøremål. Rehabilitering foregår hjemme hos bruker og vil alltid starte med spørsmålet: Hva er viktige i livet ditt nå? Med utgangspunkt i dette settes mål som er viktige for den enkelte.

Hva er hverdagsmestring?

Hverdagsmestring er et forebyggende og rehabiliterende tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser og deltagelse står sentralt. Hverdagsmestring tar utgangspunkt i innbyggers ønsker og individuelle mål.

Hverdagsmestringsteamet

Hverdagsmestringsteamet er tverrfaglig sammensatt. Teamet samarbeider tett med bruker og bistår i opptrening og eventuelt tilrettelegging av bolig. Hensikten med hverdagsmestring er at bruker skal oppleve økt mestring i hverdagen.

Hverdagsmestingsteamet i Malvik består av

Ergoterapeut Martin Tjugen
Fysioterapeut Rannei Sæther
Hjelpepleier Liv Stamnes
Sykepleier Ann-Marie Utland

Hverdagsmestringsteamet.JPG

Kontakt

Hverdagsmestringsteamet ved Martin Tjugen på tlf. 468 94 207  
Epost: martin.tjugen@malvik.kommune.no

Koordinerende enhet på tlf. 913 59 654

Tips en venn Skriv ut