Høringsprosess for lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune

Malvik kommune utarbeidet et nytt forslag til Lokal forskrift om hundehold i kommunen.

Utkast til forslag ble sendt på høring til alle velforeninger og aktuelle interesseorganisasjoner med høringsfrist 27.04.12. Kommunen avholdte et orienterings-dialogmøte med et utvalg av ulike interesseorganisasjoner i tråd med vedtak gjort i kommunestyret 02.05.2011

Etter gjennomgang av høringsuttalelsene ble endelig forslag behandlet av kommunestyret 04.06.2012.

Tips en venn Skriv ut