English A A A A A
høring politivedtekter

Høring - forslag til ny politivedtekt for Malvik kommune

Ny forskrift om politivedtekt for Malvik kommune legges med dette ut på høring.

Nytt i forslaget er:

  • En bestemmelse i § 2-1 om nattero på offentlig sted mellom klokken 23.00 og klokken 06.00.

  • Og i § 2-2, første avsnitt om at telting, camping e.l. er forbudt i offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk, med mindre det er skiltet at det er tillatt.

  • Og i § 2-2, andre avsnitt om at kjøring og parkering av motorkjøretøy er forbudt i offentlige parker, grøntarealer og friområder, med mindre det er skiltet at det er tillatt.

Dokumentene er også tilgjengelig i servicetorget.

Høringsfristen er 31. mai 2019.

Eventuelle merknader sendes: postmottak@malvik.kommune.no

eller

Malvik kommune
Postboks 140
7551 Hommelvik

Forslag til ny politivedtekt
Særutskrift førstegangsbehandling

Tips en venn Skriv ut