Illustrasjonsbilde av hjortevilt i skogen

Her finner du oversikt over organisering av jakt og undersøkelser av skrantesjuke. Informasjon om innsamling av slakteavfall, varsling ved viltulykker og ettersøk av skadet vilt, i tillegg til relevant lovverk og kontaktinformasjon til valdansvarlige, jaktledere og forvaltningsmyndighet.

Aktuelt

Hjortevilt i skogen

Målsetting for forvaltning av hjortevilt i Malvik kommune

12. mai 2017

I forskrift om forvaltning av hjortevilt, som trådte i kraft 15. februar 2012 framgår det av §3 at kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene.

Illustrasjonsbilde av hjortevilt i skogen

Informasjonsbrosjyre om hjortevilt i Malvik kommune

Plikter og informasjon om jakt i kommunen

15. mai 2017

Praktisk informasjon om jakt og jaktrutiner i kommunen. Her kan du lese hele brosjyren i sin helhet.

Nye jakttider på elg og hjort i Malvik kommune, Foto: Tor Viken

Nye jakttider på elg i Malvik kommune

Ser ikke grunn til å be fylkekommunen om å innskrenke jakttiden

07. april 2017

Rettighetshaverne og jegerne må få mulighet til å vise at utvidet jakttid for elg (25.09–23.12) ikke fortrenger annen jaktutøvelse og andre brukere av utmarka i Malvik.

Illustrasjonsbilde av hjortevilt i skogen

Kommunal hjorteviltforvaltning

Hjorteviltartene er en ressurs, men de kan også gi utfordringer

05. juli 2016

Kommunen har i samarbeid med rettighetshaverne det lokale ansvaret for forvaltningen av rådyr, hjort og elg. Hjorteviltartene er en ressurs, men de kan også gi utfordringer som trafikkpåkjørsler og skader på skog og innmark.