Informasjonsbrosjyre utarbeidet i 2016 med oversikt over organisering av jakt, undersøkelser av skrantesjuke, innsamling av slakteavfall, varsling ved viltulykker, ettersøk av skadet vilt samt relevant lovverk og kontaktinformasjon til valdansvarlige, jaktledere og forvaltningsmyndighet.

Aktuelt

Informasjonsbrosjyre om hjortevilt i Malvik

Hjortevilt i Malvik

27. desember 2016

Informasjonsbrosyre som orienterer om regelverk, praktiske og organisatoriske forhold knyttet til jakt på hjortevilt i Malvik kommune.