English A A A A A
Modern children

Ny læringsportal i Malvikskolen

Fra høsten 2016 får alle skolene i Malvik kommune begynne å bruke læringplattformen Zokrates. Zokrates og er et digitalt verktøy for elever, lærere og foresatte som forenkler hverdagen gjennom nye muligheter for deling og samhandling. Den nye læringsplattformen vil erstatte Fronter som tidligere har vært brukt ved skolene i Malvik. 

Tur til Salamanderdam lærer og elever ved Sveberg skole

Malvikmarkas dragevokter

NTNUs realfagspris 2016

Audun Jensen ved Sveberg skole har mottatt NTNUs realfagspris 2016. Denne prisen har han fått for arbeidet med skolens Salamanderprosjekt. Realfagsprisen tildeles elever, lærere eller skoler i trøndelagsfylkene som bidrar til økt interesse for realfag. 

Aktuelt

Zokrates is back

Zokrates gjør comeback!

Etter en lang periode uten digital læringsportal, er Zokrates igjen på beina i form av en nyinstallert, oppdatert og fresh versjon. Det betyr at elever og foresatte nå kan logge seg inn på Zokrates for å få informasjon om timeplan, lekser og beskjeder fra skolen. Her følger en enkel instruks for pålogging:

Foresatte logger på foresattportalen via ID-porten her: http://www.foresattportalen.no/malviksky

Brukermanual for foresattportalen finner du her.

 

Elever logger på elevportalen via zokrates.skolenmin.no med samme brukernavn og passord som de logger inn på skolens nettverk med. Ved pålogging benyttes en kombinasjon av elevens brukernavn og Zokrates-epostadresse slik: brukernavn @ skolenmin.no. En elev med for eksempel "mesula" som brukernavn skal da oppgi følgende: mesula@ skolenmin.no  

Dersom du nå velger: "La meg være pålogget" blir påloggingen neste gang du skal inn i Zokrates enklere. Zokrates vil nå være klar til bruk!

Ta kontakt med kontaktlærer eller sveberg.skole@malvik.kommune.no dersom eleven ikke husker sitt brukernavn/passord eller ved andre innloggingsproblemer. OBS: Alle elever har fått nye brukernavn og passord i uke 41.

Informasjon om problemer med Mobilskole og Zokrates

I august i år tok Malvik kommune i bruk Tieto Education, som er en ny administrativ løsning for skoler og SFO.  Systemet inneholder oversikt over basisinformasjon om alle elever på skolen, med fag- og klassetilknytninger og kontaktinformasjon til foresatte. Løsningen benyttes i hovedsak av skolens administrasjon og ledelse, i tillegg skal lærerne benytte løsningen til å føre fravær og vurderinger på elevene.