Aktuelt

Foreldrehverdag.no

18. januar 2017

Nytt tilbud til alle foreldre

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.

Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.

Logo Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

11. mai 2016

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen. For å lese mer om FUG, gå på deres hjemmeside http://www.fug.no