Aktuelt

Helsestasjon

28. januar 2011

Helsestasjonen er en del av kommunehelsetjenesten som utøver helsefremmende og forebyggende helsearbeid og å fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre, barn og ungdom. Helsestasjonen i Malvik kommune omfatter helsestasjon, helsestasjon for ungdom, jordmortjeneste, skolehelsetjeneste og miljørettet helsevern.