English A A A A A
201702 ingress off ettersyn

Har du innspill til reguleringsplan for del av Sveberg sør?

Planforslaget til detaljreguleringsplan for del av Sveberg sør er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 18.mars 2019.

Området er på omtrent 35 dekar og ligger sør på Sveberg i Malvik kommune, øst for Abrahallen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næringsareal med formålene industri og lager. Detaljreguleringen for del av Sveberg sør er utarbeidet delvis i tråd med overordnede reguleringsplaner. PlanID 201702.

 

Høringsdokumentene kan du se og laste ned her.

 

Høringsfrist

Alle som ønsker har rett til å uttale seg til planen. Frist for å komme med uttalelser er 18. mars 2019. Benytt gjerne vårt elektroniske skjema  for uttalelser. Saksnummer er 2017/2872.

Spørsmål og uttalelser kan også sendes til Malvik kommune, postboks 140, 7551 Hommelvik eller på e-post til postmottak@malvik.kommune.no

Kontaktperson er Anna Marie Antonsen, ama@malvik.kommune.no.

Videre saksgang

Vi vil vurdere merknadene som kommer inn i den videre behandlingen. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere merknadene samlet i vår fremstilling til politisk behandling. Kopi av merknadene følger saken. Når endelig vedtak er fattet vil det bli gitt melding både ved brev, kunngjøring i Adresseavisen og på kommunens nettside. Du kan da klage på vedtaket.

 

Tips en venn Skriv ut