English A A A A A
201314 ingressbilde

Har du innspill til kommunedelplanen for dobbeltspor Trondheim grense - Hommelvik?

Planforslaget til kommunedelplan for dobbeltspor Trondheim grense - Hommelvik er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 16. juni.

Hensikten med planarbeidet er å båndlegge en trasé for fremtidig dobbeltsporet jernbane. Endelig plassering av jernbanelinjen, med tilhørende funksjoner, skal senere avklares gjennom en detaljreguleringsplan. PlanID 201314.

Høringsdokumentene kan du se og laste ned her.

Høringsfrist

Alle som ønsker har rett til å uttale seg til planen. Frist for å komme med uttalelser er 16. juni 2019. Benytt gjerne vårt elektroniske skjema for uttalelser. Saksnummer er 2013/166.

Spørsmål og eventuelle uttalelser kan du også sende til Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik eller på e-post til postmottak@malvik.kommune.no

Kontaktperson er Anna Marie Antonsen, ama@malvik.kommune.no

Videre saksgang

Vi vil vurdere merknadene som kommer inn i den videre behandlingen. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere merknadene samlet i vår fremstilling til politisk behandling. Kopi av merknadene følger saken. Når endelig vedtak er fattet, vil det bli gitt melding både ved brev, kunngjøring i Adresseavisen og på kommunens nettside. Du kan da klage på vedtaket.

 

 

Tips en venn Skriv ut