hiphop_dance

Hva forstår vi med daglig fysisk aktivitet på VUS?

Vi ønsker å utvikle en livslang lyst til å være i bevegelse

Alle skal få fysiske utfordringer på sitt nivå, oppleve fellesskapsfølelse og indre glede i bevegelse og lek.

  

 

hoppetau

 

Noe organisert aktivitet:
  • Ordinære krø-timer
  • 20-30 min. aktivitet/avbrekk brukt som pedagogisk virkemiddel
  • Fysak 2*30 min pr. uke

Noe tilrettelegging for friminutt:

Utstyrskasser med baller, tau, strikk osv til hver klasse
Fokus på aktivitetsvalg før elevene går ut.
Lærere som igangsettere
Elever som aktivitetsansvarlige for felles aktivitet ute?
Danseareal ute - har vi planer om!
Skolevei

Tips en venn Skriv ut