Bilde av jente og barn ute i naturen

Frivillighet

Malvik kommune ønsker å tilrettelegge for et aktivt kulturliv for alle. Frivillige organisasjoner tilbyr et fellesskap, en arena for mestring og en mulighet til å utvide eget nettverk. Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med å stimulere det frivillige engasjementet lokalt. Et godt samarbeid mellom frivillighet og kommune er et viktig bidrag for et levende lokalsamfunn.

Frivillige lag og organisasjoner

Organisasjon/tilknytning  

Kontaktperson

E-post

Telefonnummer

Oppdatert

Hundhammeren KFUK/KFUM

Grete Rødde

www.kmspeider.no

951 88 193

18.01.2012

Vikhamar NSF

Ingvar Tøndel

ingvar.tondel@bntv.no
vikhamar.speidergruppe.org/

934 00 370

14.03.2017

Hommelvik Framlag

Ranveig Fosmo Holden

 

458 38 213

14.03.2017

Hommelvik AUF

Helene Wean

hommelvik.auf@gmail.com
www.auf.no/fylkeslag/sor-trondelag

  26.01.2017

Malvik Unge Høyre

Hanne Lundemo Bakken

 

hanne@malvikhoyre.no

 

 

454 60 503

18.05.2017

Nonstadlaget

Siv Kristin Fosli

 

945 06 310

16.09.2016

Ungdomslaget Mostingen

       

Ungdomslaget Vidar

Barbro Halvorsen

ungdomslagetvidar@gmail.com

934 94 564

14.03.2017

"Vårres" brukerstyrt utvalg

Arthur Mandahl

post@varres.no
www.varres.no

909 73 268
975 26 381

14.03.2017
 

Hege Hafstad Johansen

hegehafstad@gmail.com

975 26 381

 

Barnas Turlag

 

www.facebook.com/barnasturlagmalvik

   

Malvik Idrettsråd

Arne Fredriksen

malvik.idrettsrad@gmail.com
www.facebook.com/malvikidrettsrad

  14.03.2017

Hommelvik Idrettslag

Anne Hammer

 

902 80 087

14.03.2017

Allidrett

Magne Lillestøl

magne.lillestol@gmail.com

416 56 493

14.03.2017

Basketball

       

Fotball

Ola Morten Fuglem

post@hommelvikfotball.no
www.hommelvikfotball.no

902 80 087

07.08.2015

Friidrett

Bernt Petter Brandslet

berntpb@gmail.com
www.hommelvikfriidrett.no

959 61 254

14.03.2017

Håndball

Jan Morten Langolf

jan.langolf@gmail.com
www.hommelvikhandball.no

900 57 177

14.03.2017

Langrenn

Gunnar Smiseth

langrenn@jervskogen.no
www.hommelvikski.no

916 40 120

14.03.2017

Trim

Arvid Hanssen

arvid.hanssen@konsek.no

915 82 102

18.08.2008

Veteran

Harald Sveian

 

416 28 782

01.02.2018

Hommelvik skytterlag

Ole Erik Thoresen

hommelvik@skytterlag.no

408 94 052

14.03.2017

Hommelvik turnforening

Bente Refsnes

post@hommelvikturn.no
www.hommelvikturn.no

926 24 276

14.03.2017

Malvik Helsesportlag

       

Malvik Håndballklubb

Ole Morten Rønning

ole.morten.ronning@gmail.com

969 00 599

14.03.2017

Malvik Idrettslag

Håkon Gissinger

hakonkva@hotmail.com

480 23 858

14.03.2017

Allidrett

Turid Lund

turlund@online.no 928 11 000 03.04.2017

Fotball

Steinar Lille

lillesteinar@gmail.com

414 59 400 03.04.2017

Friidrett

Stein Hoem

Stein.hoem@gmail.com

934 66 992

   03.04.2017

Håndball

Gunn Jorun Widding gunna1003@outlook.com 930 54 046 03.04.2017

Innebandy

Willy Berdahl willy.berdahl@gmail.com

982 29 085

    03.04.2017

Messebygget

Kåre Holm

kaanorm@online.no

907 69 394

03.04.2017

Orientering

Marius Walseth marius.walseth@no.toyota-industries.eu 951 91 093 03.04.2017

Padling

Ole Magnus Svarva omsvarva@gmail.com 952 04 007 03.04.2017

Ski

Kyrre Auran Kyrre.auran@gmail.com 901 54 869 03.04.2017

Svømming

Heidi Steen 129eoc@live.no 951 67 168 03.04.2017

Sykkel

Jan Inge Hov

jihov@ntebb.no

416 13 121

03.04.2017

Seniorklubben

Armand Valstad Rigmor.huse@bntv.no 478 50 641 03.04.2017

Malvik Ju jitsu-klubb

Arne Martinsen

www.mjjk.no

970 22 783

14.03.2017

Malvik Modellflyklubb

Johannes Stavrum

jstavrum@outlook.com
www.malvikmfk.nlf.no

918 73 038

14.03.2017

Malvik Rideklubb

 

malvikrk@gmail.com
www.malvikrideklubb.no

   

Malvik Skytterlag

Terje Henriksen

malvik@skytterlag.no
www.dfs.no/skytterlagssider/trondelag-krets/uttrondelag/malvik

920 97 100

14.03.2017

Malvik Taekwondo-klubb

Gunnar Rugsveen

gunnar@ntkd.no
www.malvik.ntkd.no

957 27 162

14.03.2017

Malvik Travlag

Jostein Engan

jostein.engan@enero.no
www.travsport.no

901 34 064

14.03.2017

Malvik Turn & RG

Vibeke Trøa

dagligleder@malvikturnogrg.no
www.malvikturnogrg.no

977 86 655

14.03.2017

Mostadmark Idrettslag

Håvard Rønning  

932 54 113

21.03.2017

Mostadmark Skytterlag

Stig Oddbjørn Aas

sti-oddb@online.no
www.skytterlag2.no/mostadmark

970 10 503

14.03.2017

Vikhammer Håndballklubb

Rune Halvorsen

run-hal3@online.no
www.vikhammerhk.com

480 88 582

14.03.2017

Historielag

       

Museene i Malvik

Per Werenskiold

per.werenskiold@marintek.sintef.no

73 97 04 65

21.04.2008

Malvik historielag

Joar Tapper Brobak

jtabro@online.no
www.malvikhistorielag.no

905 81 018

01.02.2016

Historielaget Hommelviks venner

Geir Larsen

geir.larsen3@ntebb.no
www.hommelviksvenner.no

934 46 572

07.11.2013

Mostadmark jernverks venner

Odd Bjørkli

objoerk3@online.no
www.verketsvenner.no

73 97 04 48

16.02.2017

Musikk, dans, teater, kunst og kor

       

Malvik kulturråd

Torstein Fosmo

torstein.fosmo@gmail.com

906 79 891

04.07.2018

Cappella

Anne Britt Østeraas

cappellakoret@gmail.com
www.cappellakoret.wordpress.com

994 51 563

14.03.2017

Hommelvik juniorkorps

Agnes Omenås

juniorkorps@gmail.com
www.klubbinfo.no/hommelvikjrkorps/index.html

975 71 731

14.09.2016

Prosjektkor 2017

Brigitte Sæther

brigitte.saether@ntebb.no

  30.01.2017

Hommelvik mannskor

Arve Øksnes

aoeksnes@yahoo.no
www.hommelvikmannskor.wordpress.com

 

18.07.2017

Hommelvik musikkorps

Kim Fossum

kimfossu@hotmail.com

976 10 525

26.01.2017

Hommelvikrevyen

Jan Eirik Eggen jee@eselektro.no 948 81 888 21.03.2017

Hommelvik strikkesirkel

       

Karlslyst musikkteater

John Harald Brobak

john.brobak@evry.com
www.carlhalck.no

73 97 06 75

01.01.2015

Kor-M

Per J. Nilssen per.johan.nilsen@getmail.no   18.07.2017

Malvik blandakor

Eva Vanvik

leder@malvikblandakor.no
www.malvikblandakor.no

915 49 009

07.08.2015

Malvik Husflidslag

Ingeborg Grønseth ing-gro@online.no  924 00 470 18.07.2017

Malvik kirkes barnekor

Kristin Eidhamar Ness

kristin@malvik.kirken.no
www.malvik-kirken.no

489 59 812

07.01.2015

Malvik kunstforening

Borghild Melvold Antonsen

bmantons@gmail.com
www.facebook.com/malvik.kunstforening

971 62 538

14.03.2017

Malvik musikkorps

Arne Rinnan

mmk@malvikmusikkorps.no
www.malvikmusikkorps.no

905 78 411

14.03.2017

Malvik seniorkor

Armand Walstad

armandv@getmail.com

73 97 61 42

11.05.2015

Saksvik teaterlag

Renate Engesbak Aasarød

r.aasarod@gmail.com

951 72 770

23.04.2015

Soria Moria kammermusikkfestival

       

Uventa underholdning

Eva Lundemo

uventa.underholdning@gmail.com

905 96 529

16.12.2014

Vikhamar og Saksvik skolekorps

Charlotte Wulff

post@vikhammerogsaksvik.no
www.vikhammerogsaksvik.blogspot.no

951 02 067

14.03.2017

Malvik seniordans

Anne-Mari Ljungberg

anne-mari.ljungberg@getmail.com

934 04 130

05.02.2015

Velforeninger

       

Armfelds vel

       

Auntrøa vel

Egil Bjørgvik

 

909 73 308

25.08.2008

Forbordsgrenda vel

Karl Erik Leistad

forbordsgrenda@gmail.com
karl.erik.leistad@nardobil.no

400 63 900

13.07.2012

Gamle Frukthagen vel

Ann-Mari Røste

 

915 72 705

25.08.2008

Grønberg vel

Roar Nilsen

roar.nilsen@telenor.com

920 96 175

23.04.2015

Hundhamaren vel

Øystein Størkersen

ostorkersen@yahoo.com

930 63 971

14.03.2017

Jamthaugen huseierlag

Anne Lise Edvardsen

anne.lise.edvardsen@gmail.com

932 31 040

14.03.2017

Karlstad vel

Jon Atle Skjerve

jon-atle.skjerve@sandvik.com

975 05 224

14.03.2017

Langåsen vel

Magnar Krutvik

magnarkrutvik@hotmail.com

414 03 093

14.03.2017

Malvik vel

Per-Arne Sørngård

 

971 30 070

 

Markabygda vel

Bjørn Andersen

bjorn.andersen5@ntebb.no

926 02 882

09.11.2010

Midtsand vel

Gunnar Andresen

andresen.gunnar@gmail.com

905 34 951

18.09.2014

Mostadmark vel

Stian Langolf

 

414 49 498

14.03.2017

Muruvik vel

Geir Andre Engesbak

leder@muruvikvel.com
www.muruvikvel.com

  14.03.2017

Naustmarka vel

Torunn Langlo

naustmarka.velforening@gmail.com

  11.05.2015

Nedre Sjølyst grendelag

Morten Sæther

sather.morten@gmail

  09.07.2018

Nessbakkan vel

Tony Ivan Beck

 

416 88 476

14.03.2017

Saksvik vel

Leiv Jarle Larsen

saksvikvel@gmail.com

  26.04.2012

Saksviklia vel

Kjell Jøssund

kjell.h.joessund@online.no

926 24 057

14.03.2017

Saksvikmarka vel

Siv Landrø

siv@boliginvest24.no

   

Sandbekken vel

Sveit T. Aurheim

aurheim@online.no

959 18 677

26.04.2012

Selbuvegen vel

Ketil Sivertsen

ketil.sivertsen@tbrt.no

976 36 690

11.09.2013

Sentrum vel

Astrid Eggen

egg1@online.no

930 16 551

07.08.2015

Sjølyst sameie

Toril Stallvik

 

414 13 216

25.08.2008

Smiskaret vel

May Reppen-Gjelseth

 

900 44 829

25.08.2008

Solbakken vel

Tor Brekke

2rbrekke@online.no

907 61 686

27.11.2013

Stibakken vel

Morten Karlsen

 

73 97 67 20

01.09.2008

Stibakken øst vel

Ukjent

 

 

09.07.2018

Sveberg vel

May Britt Svarstad

sveberg.velforening@gmail.com

maybrittsvarstad@gmail.com

924 47 966

18.07.2017

Vidhaugen vel

Roger Eriksen

eriksen.roger@gmail.com

918 59 284

23.04.2015

Vikhammers vel

Knut Radmann

 

928 18 100

14.03.2017

Vikhammermovegen vel

Odd Inge Strandheim

 

990 38 399

14.03.2017

Vikhammeråsen Nord vel

Marius Envik

m-envik@hotmail.com

934 64 393

09.07.2018

Vikhammeråsen Sør vel

Tore Austad

leder@vhsvel.no

959 09 721

20.03.2013

Vilmarkstoppen grendalag

       

Øvre Sveberglia vel

Morten Letnes

 

976 24 744

14.03.2017

Ålia vel

Arne Marius Roel Kirknes

arnemrk@gmail.com

977 98 640

14.03.2017

Andre foreninger

       

ADHD Norge Malvik lokkallag

Hege Hafstad Johansen

hegehafstad@gmail.com

417 23 284

28.01.2009

Arbeiderfestivalen Hommelvik

Hege Olufsen

hege.olufsen@gmail.com

950 61 975

14.09.2016

Hommelvik pensjonistforening

Håkon Renanger

www.pensjonistforbundet.no/lokalforening/10026061-hommelvik-pensjonistforening

404 79 593

14.09.2016

Human-Etisk Forbund

Rune Lie

malvik@human.no

479 00 041

03.12.2016

Lions Club Malvik

Kjell Dahle

kjell.dahle@oksytocin.no

  14.09.2016

Lions Club Malvik /Saxedatter

Sissel Bollingmo

sissel.bollingmo@loqal.no

976 54 265

14.09.2016

Malvik båtforening

Jan Bakke

jan.bakke@nt.ntnu.no

73 97 00 79

25.08.2008

Malvik hagelag

Øystein Størkersen

oystein.storkersen@dirnat.no

73 97 15 18

18.08.2008

Malvik hørselslag

       

Malvik LHL

Nils Åkra

nils-aak@online.no

73 97 66 37

18.08.2008

Malvik Lokallag av Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Bente Leistad

 

906 03 536

18.08.2008

Malvik Jeger og Fisk

Tore Bostad

mjff@getmail.no
http://njff.no/fylkeslag/sor-trondelag/lokallag/malvik

916 72 851

14.09.2016

Malvik pensjonistforening

Sigrun Aasved Simavik

harald.sigrun@hotmail.com

73 97 11 44

14.09.2016

Malvik revmatikerforening

Anne Inger Kolsvik

i-kolsv@online.no

73 97 45 01
932 05 650

03.03.2011

Malvik Røde Kors

       

Leder

Ruben Lindgren

malvik@strk-redcross.no

936 64 650

07.09.2015

Alarmtelefon

 

malvik-operativ@strk-redcross.no

971 57 070

07.09.2015

Besøkstjeneste

Oddny Leirvik

 

73 97 11 77

08.03.2010

Hjelpekorps

Jan Erik Bjorøy

malvik-korpsleder@strk-redcross.no

451 40 696

07.09.2015

Mostadmark Røde Kors

Ellen Buaas

ell-z-b@online.no

951 68 570

20.08.2008

Norges Handikapforbund, Malvik

Tone Wiig

tone.wiig@vegvesen.no

957 26 165

20.08.008

Roinnsnu 81 (gammeldansforening)

Bjørn Kyllo

bkregnsk@tele2.no

975 65 104

02.09.2008

Rotary

Ingrid Krogstad

    14.09.2012

Tvillingklubben

Kari S. Scanke

runscank@online.no

977 62 546

20.08.2008

Vokse for barn

Inger Anne Kolsvik

i-kolsv@online.no

932 05 884

22.09.2008

Andre frivillige

       

Natteravner Hundhammeren

Sigmund Stenhaug

sigmund@stenhaug.com

73 97 90 03

18.07.2017

Natteravner Vikhammer

Jenny Melum

vikhammer@natteravn.no

jmelum@gmail.com

456 00 473

18.07.2017

Natteravner Vikhammeråsen

Wenche Fremstad

wenche.fremstad@ntebb.no

73 97 88 44
959 18 685

18.07.2017

Natteravner Hommelvik

Terje Rønvik

 

990 41 699

04.06.2014

Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen i Malvik kommune deles ut en gang i året. Prisen går til personer, lag eller foreninger som har gjort seg bemerket i lokalsamfunnet i form av innsats for andre.

Statutter

§1 Prisen

Frivillighetsprisen er et kunstverk utført av kunstner bosatt i kommunen, i tillegg til diplom. Diplomet skal være kommunevåpenet, være påført "Malvik kommunes frivillighetspris", samt årstall.

§2 Formål

Frivillighetsprisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfuunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler påresultater av frivillig innsats. Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

§3 Innstilling

Virksomhet kultur, i samråd med Malvik idrettsråd, Malvik kulturråd, Malvik eldreråd og Malvik ungdomsråd innstiller forslag til frivillighetspris med begrunnelse. De kan også fremme egne kanidater, innen den ordinære fristen.

§4 Tildeling

Formannskapet avgjør hvem av de innstilte/foreslåtte som skal få prisen. Formannskapet kan også vedta ikke å dele ut prisen. Vedtak om pristildeling skal begrunnes.

§5 Utlysning og nominasjon

Frivillighetsprisen utlyses hver år i lokalavisen og på kommunens nettsider. Frist for forslag på kandidater er 1. november. Fastsatt skjema skal benyttes, og kandidater til prisen fremmes med begrunnelse

§6 Overrekkelse

Overrekkelse av prisen foretas av ordfører.

§7 Endringer

Endringer i statuttene avgjøres av formannskapet

Har du spørmål?

Ta kontakt med oss!

Marit Hammer, kulturkonsulent

marit.hammer@malvik.kommune.no

73 97 21 83

Arve Renå, virksomhetsleder

arve.rena@malvik.kommune.no

73 97 21 80

Hans Jørgen Renå, avdelingsleder

hans.rena@malvik.kommune.no

73 97 21 60

Tips en venn Skriv ut