Bilde av flere mennesker i skogen

Malvik kommune ønsker å legge til rette for et aktivit kulturliv, for alle. Frivillige organisasjoner tilbyr et fellesskap, en arena for mestring og en mulighet til å utvide eget nettverk. Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med å stimulere det frivillige engasjementet lokalt, og et goft samarbeid mellom frivillighet og kommune er et viktig bidra for et levende lokalsamfunn.

Aktuelt

Bilde av ung og gammel som holder hender

Frivillige lag og organisasjoner i Malvik

21. januar 2011

Det er en utfordring å holde  lag- og foreningsregister i kommunen oppdatert til enhver tid.
Kjenner du til flere foreninger i Malvik som ikke er oppført her, eller har innspill på korrigeringer (som for eksempel valg av ny leder, ny mail-adresse, telefonnummer eller lignende), send dette til postmottak@malvik.kommune.no.

Her kan du laste ned listen i PDF