Bilde av flere mennesker i skogen

Malvik kommune ønsker å legge til rette for et aktivit kulturliv, for alle. Frivillige organisasjoner tilbyr et fellesskap, en arena for mestring og en mulighet til å utvide eget nettverk. Kommunen har en sentral rolle i arbeidet med å stimulere det frivillige engasjementet lokalt, og et godt samarbeid mellom frivillighet og kommune er et viktig bidrag for et levende lokalsamfunn.

Aktuelt

Bilde av ung og gammel som holder hender

Frivillige lag og organisasjoner i Malvik

21. januar 2011

Det er en utfordring å holde  lag- og foreningsregister i kommunen oppdatert til enhver tid.
Kjenner du til flere foreninger i Malvik som ikke er oppført her, eller har innspill på korrigeringer (som for eksempel valg av ny leder, ny mail-adresse, telefonnummer eller lignende), send dette til postmottak@malvik.kommune.no.

Her kan du laste ned listen i PDF

norges-velforbund-sidebar-logo_250x52

Malvik kommune er med i vellenes fellesorganisasjon

VFO er et landsomfattende forbund av velforeninger og andre nærområdeforeninger

01. februar 2018