Aktuelt

Forside: brosjyren Friluftsliv for alltid, utgitt av Miljødirektoratet

Unike friluftsområder i Malvik

29. januar 2016

Friluftsliv og tilgjengelighet til natur og friluftsområder har vært viktig i Malvik kommune over mange år. Statlig sikring av friluftsområder med støtte av Miljødirektoratet har bidratt til å gjøre dette arbeidet mulig. Nå er vi med i inspirasjonsbrosjyren «Friluftsliv for alltid».

Stavsjøen Drone

Stavsjøen er Malviks mest attraktive friluftsområde

08. juni 2015

Malvik kommunes mest attraktive friluftsområde er kåret av våre innbyggere!
Stavsjøen ble stemt fram som det mest populære området på facebooksiden vår.

Brosjyre forsidebilde

Natur, kultur og søndagstur

07. desember 2010

Gjennom LEV VEL-undersøkelsen har vi fått svar på hva malvikingene setter spesielt stor pris på ved kommunen sin. Noe av det vi har funnet ut er at møteplassene i nærmiljøet og tilgangen til sjøen og marka er viktig. Vi har samlet turtips i brosjyren Natur, kultur og søndagstur.